Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): PROF.DR. GÜLFEM BAKAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Stumm, W., ve Morgan, J. J., 1996. Aquatic Chemistry Introduction Emphasizing Chemical Equilibrium Natural Waters, John Wiley&Sons Inc., Canada. 2. Snoyeink, V. L. ve Jenkins D., 1980. Water Chemistry, John Wiley&Sons Inc., Canada. 3. Faust, D. S. ve Aly O. M., 1998. Chemistry of Water Treatment, 2nd edition, CRC Press LLC, Florida, USA. 4. Alloway, B. J. ve Ayres, D. C., 1997. Chemical Principles of Environmental Pollution, 2nd edition, Chapman & Hall, Suffolk, UK. 5. Myers, R. H., Montgomery, D. C. ve. Anderson-Cook, C. M., 2009. Response Surface Methodology: Process And Product Optimization Using Designed Experiments, 3th edition, John Wiley & Sons Inc., New Jersey, USA.

Dersin İçeriği

Genel optimizasyon prensipleri, Çevre mühendisliğinde optimizasyon modelleri, Optimizasyon tekniklerinin çevre mühendisliği uygulamaları., Atıksu Tesisleri Konumlandırma Uygulamaları, Su kalite kontrolü yardımıyla optimizasyon modellenmesi, Katı atık tesisleri yer seçimi; toplama, taşıma sistemi optimizasyonu, Özel ve tehlikeli atık tesisleri yer seçimi; toplama, taşıma sistemi optimizasyonu,

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Çevre mühendisliğinde kullanılan optimizasyon teknikleri ve modelleri ile ilgili teorik ve uygulamalı konularını tanıtmaktır. Matematiksel modellemenin planlama konusuna dahil edilen optimizasyon uygulamalarında kullanılan Lineer programlama ve Dinamik programlamanın teorisinde öğrencilere kavratılmasıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matematiksel Modelleme, Planlama Kavramları
2 Genel optimizasyon Kavramı ve prensipleri
3 Lineer Programlama Teorisi
4 Lineer Programlama Uygulama, Simplex Yöntemi
5 Taşıma sistemleri optimizasyonu
6 Dinamik programlama
7 Optimizasyon tekniklerinin çevre mühendisliği uygulamaları
8 Arıtma tesislerinde maliyet ile verim ilişkileri Tesis içi optimizasyon
9 Atıksu Tesisleri Konumlandırma Uygulamaları
10 Su kalite kontrol yardımıyla su ortamı optimizasyon modellenmesi
11 Katı atık tesisleri yer seçimi ve uygulamaları
12 Özel ve tehlikeli atık tesisleri yer seçimi
13 PROJE SUNUMLARI
14 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 10 1
24 Seminer 1 20 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 30 1
41 Proje Sunma 1 40 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
12 Takım/Grup Çalışması 1 14 14
22 Proje Hazırlama 1 40 40
23 Proje Sunma 1 5 5
24 Seminer 1 2 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511126 Öğrenciler, bu dersi aldıktan sonra, mevcut Çevre Mühendisliği optimizasyon problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder.
2 1511127 Bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer.
3 1511128 İstenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda en uygun tasarım yöntemlerini uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 3 3 2 2 2 1 3 2 3 4 2 3 2
2 3 4 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 4 2 3 3
3 3 3 2 3 3 2 4 2 1 3 2 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr