Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Hülya Gökalp Clarke *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Radar Signal Processing, Mark Richards, 2005, McGraw Hill Radar Systems Analysis and Design Using MATLAB, Bassem R. Mahafza, 2000, Chapman & Hall/CRC

Dersin İçeriği

Radar sistemleri temelleri: uzayda ve zamanda EM dalga yayılması, doppler kayması, uzaklık bağıntısı, sistem yapısı. Sinyal modelleri: radar kesit alanı, istatiksel sinyl modelleri, frekans düzlemi modelleri. Dalga biçimleri: belirsizlik fonksiyonu, temel dalga biçimleri, kodlanmış dalga biçimleri, gecikme, hız ve ivme ölçümü için en uygun dalga biçimleri, ölçüm doğruluğu, Cramer-Rao sınırları. Doppler işleme: eşleştirilmiş süzgeç, hareketli hedef göstergesi. En uygun algılama: Neyman-Pearson algılama, eşik algılama, evre-uyumlu ve uyumsuz tümleme, sabit yanlış alarm oranı. Yapay açıklıklı radar.

Dersin Amacı

Radar sinyal işleme temellerini vermek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Radar Sistemleri Temelleri: Antenler ve zuzayda ve zamanda EM dalga yayılımının tekrarı, Doppler kayması ve uzaklık bağıntısı H1_radar_sistem.pptx
2 Radar sistemleri temelleri: sistem yapısı
3 Sinyal modelleri: radar kesit alanı, çoklu yankı, istatiksel sinyal modelleri
4 Sinyal modelleri: saçıcılar için ileri istatistiksel modeller, frekans düzlemi modelleri
5 Dalga biçimleri: belirsizlik fonksiyonu, temel dalga biçimleri (basit darbe, doğrusal frekans modülasyonu, eşevresel darbe treni)
6 Dalga biçimleri: kodlanmış dalgalar, gecikme, hız ve ivme ölçümleri için en uygun dalga biçimleri
7 Dalga biçimleri: ölçüm doğruluğu, Cramer-Rao sınırları
8 Örnekleme ve kuantalama: karmaşık değerli bant geçiren sinyallerin örneklemesi, örnekleme sıklığı (uzaklık, doppler için), I/Q dengesizliği ve düzeltme yöntemleri
9 Doppler işleme: eşleştirilmiş süzgeç, hareketli hedef göstergesi, AFD / darbe
10 Doppler işleme
11 En uygun algılama: Neyman Pearson algılama ve olabilirlik oranı
12 En uygun algılama: eşik algılama, Gauss gürültüsündeki hedefler, eş-evreli ve eş evresiz tümleme; ikili tümleme
13 En uygun algılama: Gauss dağılımlı olmayan girişim için en uygun algılayıcılar, sabit yanlış alarm oranı ile algılama
14 Yapay açıklık radarı

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
16 Alan Gezisi 1 8 8
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
28 Makale Kritik Etme 8 2 16
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 4 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 10 3 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 4 3 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512240 Rdara kuamı ve sinyal işleme temellerini anlamak
2 1512241 Radar kuramını anlamak için gerekli matematiksl ayrıntıları ve analizleri anlamak
3 1512242 radar dalga biçimlerini ve yayınımını anlayabilmek ve yorumlayabilmek
4 1512243 yaygın radar terim ve kavramlarını anlayıp yorumlayabilmek (uzaklık, uzaklık çözünürlüğü, doppler, radar kesit alanı, eşletirilmiş süzgeç, darbe sıkıştırma, v.b.)
5 1512249 radar sinyal işleme ile ilgili ana ve önemli bilgileri edinmek
6 1512250 radar algılama yöntemlerini anlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr