Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Serap KARAGÖL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Baykal,N.&Beyan,T.,Bulanık Mantık,İlke Temelleri,Bıçakcılar Kitapevi,Ankara,2004. 2.Baykal,N.&Beyan,T.,Bulanık Mantık,Uzman Sistemler ve Denetleyiciler,Bıçakcılar Kitapevi,Ankara,2004. 3.Klir,J. G . & Yuan Bo,Fuzzy Sets and Fuzzy Logic,Theory and Applications,Prentice Hall,PTR,New Jersey,1995. 4. Dubois , D. & Prade, Henri,Fuzzy Sets and Systems,Theory and Applications,Academic Press,New York,1980. 5.Klir,J. G . & Folger, T.,,Fuzzy Sets,Uncertainty and Information,Prentice Hall,New Jersey,1988. 6 - A. Kauffmann ,Introduction to the Theory of Fuzzy Sets.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin içeriği çok değerli mantık, bulanık mantık, klasik mantık ile bulanık mantığın karşılaştırılması, üyelik kavramı, bulanık kümeler, üyelik fonksiyon tipleri, bulanık önermeler, bulanık modeller, bulanık değerleri, bulanık nicelikler, bulanık koşullu ve sınırlı önermeler, çıkarımlar, bulanık seviye kümeler, bulanık küme işlemleri, bulanık genişletilmiş kümeler, bulanık sayılar, bulanık sayı işlemleri, bulanık küme grafikleri,bulanık denklemler, kural tabanlı çıkarım, bulanıklaştırma, çıkarım mekanizmaları, durulama, Mammadani ve Sugeno bulanık sistem modelleri, bulanık bağıntılar, bulanık fonksiyonlar ve temel özellikleri, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar, bulanık mantık, bilgisayar uygulamalarından oluşur.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bulanık kümeler, üyelik fonksiyonları ve temel özellikleri. Hafta 1 Fuzzy set.pdf
2 Bulanık önermeler, bulanık modeller, bulanık değerleri. Hafta 2 Fuzzy rules.pdf
3 Bulanık nicelikler, bulanık koşullu ve sınırlı önerme kümeleri. Hafta 3 Sugeno FIS.pdf
4 Bulanık koşullu ve sınırlı propsitions, çıkarımlar. Hafta 4 Örnekler 1.pdf
5 Seviye bulanık kümeler, bulanık küme işlemleri. Hafta 5 Örnekler 2.pdf
6 Bulanık genişletilmiş setler , Bulanık sayılar ve temel özellikleri. Hafta 6 Ağ trafiği denetimi.pdf
7 Bulanık denklemler, Kural tabanlı çıkarım.
8 Bulanıklaştırılması.
9 Arasınav
10 Mammadani ve Sugeno bulanık sistem modelleri.
11 Bulanık mantık Bilgisayar uygulamaları.
12 Yapay sinir ağları, genetik algoritmalar.
13 Öğrenci Proje sunumları
14 Öğrenci Proje Sunumları
15 Yarıyılsonu sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 14 3 42
23 Proje Sunma 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
34 Okuma 5 4 20

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr