Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Health Research Methodology, A Guide for Training in Research Methods, World Health Organization, 2001 • Altman Douglas, Practical Statistics for Medical Research, 1992. • The Ethics of Research Involving Human Subjects, Editor: Vanderpool HY, 1996, University publishing Group, Inc. USA. • Sümbüloğlu Vildan, Sümbüloğlu Kadir. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Ankara 2013 • Sümbüloğlu Vildan, Sümbüloğlu Kadir. Klinik ve Saha Araştırmalarında Örnekleme Yöntemleri ve Örneklem Büyüklüğü, Ankara 2005 • Büken NÖ, Yegenoglu S., “Physician-Industry Relationships and Promotion Ethics in Turkey.” Clinical Research and Regulatory Affairs, Volume 20, Issue 4, pages: 379-389 (2003). • Büken NÖ. Büken E.: “Uluslararası Araştırmalar, Araştırma Etiğinde Temel İkilemler ve Etik Kurullar” (International Researches, Fundamental Dilemmas in Research Ethics and Ethics Committees), Sendrom, Volume 20, Number 7,8: 37–47, July- August 2008. • Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. 2002. • İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 13.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28617 • Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 06.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29111 • Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (15 Şubat 2014-28914) Orman ve Su İşleri Bakanlığı • Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik (13.12.2011-28141) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı • Kutlay, N.Y.(1996). Etik ve Hukuk Yönleriyle Deney Hayvanları, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, Ankara • Araştırma Etik Kurulu Üyeleri Klavuzu, CDBI, Türkiye Biyoetik Derneği Yayını, İstanbul, 2011. • İnsanın Savunmasızlığı ve Kişisel Bütünlüğüne Saygı İlkesi, Unesco IBC Raporu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 2013. • Dünya Hekimler Birliği Helsinki Bildirgesi, 2013 http://www.ttb.org.tr/images/stories/file/2013/helsinki.pdf

Dersin İçeriği

• Araştırma planlaması, • Araştırmalarda hata kaynakları, • Örnekleme yöntemleri, uygun örneklem büyüklüğünün saptanması, • Araştırma türleri, • Rapor yazımı. • Araştırma Etiği kavramı, ilgili alt ve üst kavramlar • Günümüzde en çok tartışılan araştırma etiği konuları • Klinik araştırmalar, girişimsel olmayan klinik araştırmalar • Hayvan deneyleri konusunda bilimsel geçerlik ve güvenilirliğin nasıl sağlanabileceği • En sık görülen araştırma etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri • İhlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmak.

Dersin Amacı

Lisansüstü öğrencilere araştırma, araştırma aşamaları, araştırma etiği ile ilgili genel bilgiler vermek, yayın etiğine uygun araştırma yürütmesini sağlamak. Dersi alan öğrencilerin bilimsel bir problem üzerinde hakkında hipotez kurabilmeleri sağlamak, kurulan hipotez üzerinden literatür araştırmasının nasıl yapılacağını öğreterek, farklı araştırma teknikleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra yapılan bilimsel çalışmalarda bağlı kalınılması gereken etik kuralların öğretilmesi amaçlanır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık Araştırmalarına Giriş Ve Temel Kavramlar
2 Sağlık Alanında Araştırma Türleri
3 Araştırma Planlaması Ve Aşamaları
4 Örnekleme Yöntemleri Ve Uygun Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi
5 Araştırmalarda Hata Kaynakları Ve Önleme Yöntemleri
6 Bilimsel Araştırma Planının/Önerisinin Hazırlanması
7 Bilimsel Makalenin Yazımında Ve Makele Incelenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar
8 ARA SINAV
9 Araştırma Etiği Kavramı, Araştırmada Bilimsel Ve Etik Yöntem Bilgisi Ve Araştırma Etiğinin Temel Ilkeleri Ve Araştırmada Etik Konular
10 Aydınlatılmış Onam
11 İnsan Biyolojik Materyalinin Araştırma Amaçlı Kullanımı Ve Etik
12 Araştırmanın Ilgili Taraflarının Görev, Hak Ve Sorumlulukları
13 Bilimsel Yanıltmalar, Yayın Etiği Ihlalleri, Yazarlık Hakkı Sorunları, Taraflı Yayın (Çıkar Çatışması), Editöryal Etik
14 Ülkemizde Araştırma Ve Yayın Etiği Ile Ilgili Yasal Mevzuatın Ve Etik Kodların Değerlendirilmesi
15 Final Sınav
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 0 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500638 Anatominin tüm alanlarında; teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olma
2 1500639 Teorik bilgilerini uygulamaya aktarma ve bunun için yeterli donanıma sahip olma
3 1500640 Kendi başına öğrenci yönetimini yapabilmenin asgari tecrübesi ve uygulama becerisini kazanmış olma
4 1500641 Öğrenme yetkinliğini arttıracak çabayı gösterme ve bu konuda gayret gösterme
5 1500642 Muhatabı olan öğrenci ve bölüm içi ve dışı personelle iletişimi çok iyi, sosyal yetkinliğini sürekli arttıran bir çaba içinde olma
6 1500643 Anatominin teorik ve uygulamalı, klinik tüm alanlarında yetkin olma
7 1500644 Girişimcilik ruhuna sahip olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74768 Anatominin tüm alanlarında; teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olma
2 74762 Teorik bilgilerini uygulamaya aktarma ve bunun için yeterli donanıma sahip olma
3 74763 Kendi başına öğrenci yönetimini yapabilmenin asgari tecrübesi ve uygulama becerisini kazanmış olma
4 74767 Girişimcilik ruhuna sahip olma
5 74764 Öğrenme yetkinliğini arttıracak çabayı gösterme ve bu konuda gayret gözterme
6 74765 Muhatabı olan öğrenci ve bölüm içi ve dışı personelle iletişimi çok iyi, sosyal yetkinliğini sürekli arttıran bir çaba içinde olma
7 74766 Anatominin teorik ve uygulamalı, klinik tüm alanlarında yetkin olma

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr