Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Asuman BİRİNCİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Pfaller MA, Yolken RH,. Manual of Clinical Microbiology, 2003 *Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik mikrobiyoloji, 1999

Dersin İçeriği

Mayalar, küfler, mikolojik tanı, klinik değerlendirme

Dersin Amacı

Maya ve küflerin tanımlanması ve değerlendirilmesi, oluşturdukları hastalıklar tanı ve tedavisi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fungal Hastalık Patogenezi
2 Fungal Hastalıkların Laboratuvar Tanısı
3 Fungal Enfeksiyonların Klinik Tanınması
4 İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Direkt Tanısı İçin İmmünolojik, Moleküler ve Biyokimyasal Testler
5 Sistemik Antifungal Maddeler
6 Topikal Antifungal Maddeler
7 Araştırılan Antifungal Maddeler
8 Mikozların Tedavisinde Antifungal Maddelerin Kombinasyonu
9 Antifungal Maddelere Direnç Mekanizmaları
10 Olağandışı veya Belirsiz Etiyolojide Fungal ve Fungal Benzeri Enfeksiyonlar
11 Yüzeysel ve Kütanöz Mikozlar
12 Subkutan Mikozlar
13 Dimorfik Mantarlara Bağlı Sistemik Mikozlar
14 Fırsatçı Mikozlar Mikotoksinler ve Mikotoksikozlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1482448 Mayaların ve küflerin tanımlanmasını bilir
2 1482449 Fungal hastalıkların patogenezini bilir
3 1482450 Fungal enfeksiyonların laboratuvar tanısını bilir
4 1482451 Klinik önemi olan mantarların sınıflandırmasını bilir
5 1482452 Antifungalleri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74776 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
2 74782 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
3 74777 TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
4 74781 Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirleme
5 74778 Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
6 74779 Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
7 74780 Bağımsız çalışabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 4 5
2 4 4 3 4 4 4 5
3 4 4 3 4 4 4 5
4 4 4 3 4 4 4 5
5 4 4 3 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr