Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgehan H. Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Başarı Yayınları Fakülteler Kitabevi. 2004. Başustaoğlu A, Kubar A, Yıldıran ŞT, Tanyüksel M. Editörler, Klinik Mikrobiyoloji (çeviri)’de, 9. Baskı, Ankara, Atlas Kitapçılık. 2009. Tünger A, Çavuşoğlu C, Korkmaz M. Asya Mikrobiyoloji. 1. baskı, İzmir, Asya Tıp Kitabevi. 2005.

Dersin İçeriği

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan tanı yöntemleri

Dersin Amacı

Mikrobiyolojide kullanılan tanı yöntemlerinin öğrenilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Morfoloji ve İnceleme Yöntemleri
2 Klinik Mikrobiyolojide Kullanılan Besiyerleri
3 Klinik Mikrobiyolojide Kullanılan Kültür Yöntemleri
4 Klinik Mikrobiyolojide Kullanılan Antibiyotikler Duyarlılık Testleri
5 Mikroorganizmaların Antijenik yapıları
6 Antijen ve Antikorların Mikrobiyolojik Tanıda Kullanılması
7 Mikrobiyolojik materyallerin alınması, saklanması ve Laboratuvara Gönderilmesi
8 Kanın Mikrobiyolojik İncelenmesi
9 Üst ve Alt Solunum Yolu örneklerinin Mikrobiyolojik İncelenmesi
10 İdrar Örneklerinin Mikrobiyolojik İncelenmesi
11 Dışkı Örneklerinin Mikrobiyolojik İncelenmesi
12 Apse Örneklerinin İncelenmesi
13 Steril Vücut Sıvılarının İncelenmesi
14 Genital Örneklerin İncelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1484717 Klinik mikrobiyoloji laboratuvarının organizasyonunu bilir
2 1484718 Mikrobiyolojik materyallerin alınması, saklanması ve laboratuvara gönderilmesini bilir
3 1484719 Klinik mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan kimyasalları bilir
4 1484720 Mikroorganizmaları identifikasyonunu bilir
5 1484721 Mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılık testlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74776 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
2 74782 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
3 74777 TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
4 74781 Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirleme
5 74778 Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
6 74779 Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
7 74780 Bağımsız çalışabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 3 4 5 5
2 4 5 4 3 4 5 5
3 4 5 4 3 4 5 5
4 4 5 4 3 4 5 5
5 4 5 4 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr