Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013 Physiological basis for exercise and sport; Fox Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010 Exercise physiology; WD Mc Ardle, F.I.Katch, L.V. Katch

Dersin İçeriği

Fick prensibi ve azami oksijen alımının fizyolojik anlamı, ayakta durmanın (Orthostasis) edilgen etkileri, egzersizde refleks düzeltmeler, egzersiz sırasında tüm kalp damar sistemi kontrolü, egzersiz sırasında bölgesel kan akımı, merkezi dolaşım sınırlamaları çevresel dolaşım sınırlamaları, fiziksel kondüsyon, dolaşımsal ve metabolik işlevlerin birlikteliği.

Dersin Amacı

Egzersizin insan organizmasını oluşturan sistemler üzerindeki etkilerinin ve organizmanın egzersize yanıtının bilinmesi ve farklı egzersiz koşullarının neden olduğu değişiklikleri kavramak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Egzersiz fizyolojisine giriş, temel kavramlar, Hücre fizyolojisi
2 Egzersizde kaslar
3 Egzersizde solunum
4 Enerji sistemleri, Aerobik ve anaerobik enerji sistemleri, Anaerobik eşik tanımı, Toparlanma, Oksijen borçlanması
5 Egzersizde kardiyovasküler sistem
6 Egzersizde kardiyovasküler sistem
7 Egzersizde vucut ısısı
8 Vize sınavı
9 Egzersizde vucut sıvıları ve tuz
10 Egzersizde vucut sıvıları ve tuz
11 İlaçlar ve aletler
12 İlaçlar ve aletler
13 Sağlıklı vücut yaşamı
14 Otonom sinir sistemi, Yorgunluk mekanizmaları
15 Endokrin sistemin akut egzersize uyumu, Endokrin sistemin kronik egzersize uyumu, Stres hormonları, Egzersizde kan şekerinin düzenlenmesi
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
130183 1434357 Egzersiz sırasında organizmada oluşan değişiklikleri belirtebilmeli
130184 1435093 Uzun süreli egzersiz yapan bireylerin vücudundaki adaptif değişiklikleri açıklar
130185 1435168 Farklı ortamlarda yapılan egzersize adaptasyonu anlatır
130186 1435581 Sağlıklı yaşam için yapılan egzersizin sınırlarını belirler
130187 1436049 Spor dalları ile fizyolojik değişiklikler arasındaki ilişkileri kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74888 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır .
2 74889 Fizyoloji alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
3 74887 Fizyoloji alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4 74892 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 74895 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmek ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olmak.
6 74898 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
7 74901 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
8 74903 Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunmak.
9 74891 Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alanı ile ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
10 74894 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilmek.
11 74897 En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
12 74900 Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 74902 Doktora eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirlemek ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılmak.
14 74890 Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılamak, tasarlamak, yönetmek, uygulamak ve sonuçlandırmak.
15 74893 Fizyoloji alanında en yeni bilgilere ulaşmak, bunları kavramak, araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerileri üst düzeyde kullanma yeterliliği kazanmak.
16 74896 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
17 74899 Fizyoloji alanındaki teknolojik gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme; sosyal ve etik sorumluluk bilinciyle aktarabilme yetkinliğini kazanmak.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr