Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Şengül Tural *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Geoffrey M. Cooper, HÜCRE, Moleküler Yaklaşım. Çeviri Editörü: Neşe Atabey, Ersan Kalay, Meral Sakızlı 7. Baskı, İzmir Kitabevi, 2016 2.William S. Klug, Michael R. Cummings, GENETİK Kavramlar. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Cihan Öner, 2011, 2. Baskı, Palme Yayıncılık

Dersin İçeriği

Moleküler Genetik Tanı Yöntemleri I. Polimeraz Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) zincir reaksiyonu (PZR) II. Allel-özgü oligonükleotid analizi ( analizi (Allele-specific specific oligonucleotid= ASO) III. DNA dizi Analizi III. DNA dizi Analizi IV. Mikroarray Mikroarray Analizi Analizi

Dersin Amacı

Yok

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetik tanı testleri giriş 1. Giriş Genel Lab Kuralları .pdf
2 Genetik testler için çalışılabilinecek biyolojik materyaller özelleri ve transfer koşulları 2. Moleküler Biyolojide Kullanılan Cihazlar.pdf
2.CellCultureBasicsEU.pdf
3 DNA izolasyonu 3. DNA İzolasyonu.pdf
4 RNA izolasyonu 4. RNA İzolasyonu.pdf
5 Polimeraz Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) zincir reaksiyonu (PZR) 5.PCR.pdf
6 PCR çeşitleri 6.PCR-ElektroforezPCR-LAB.pdf
6. Agaroz Jel Elektroforez.pdf
7 DNA dizi Analizi 7. DNA dizi analizi.pdf
7.Klonlama 10.5835-jecm.v14i1.730-189529.pdf
8 Fragman analizi 8. DNA dizi-Fragman Analizi yöntemleri_98.pdf
9 Mikroarray Analizi 9. Mikroarray (3).pdf
10 CGH Coparative genomic Hibridizasyon yöntemi 10. CGH-array Kromozom+Array.pdf
11 DNA dizi analizi çeşitleri 11. Yeni Nesil DNA Dizileme[#111884]-94840.pdf
12 Epigenetik analizler( Metilasyon, miRNA) 12. DNA Metilasyon Analzi pdf_AUD_343.pdf
13 Sık görülen hastalıklar ve uygulanan tanı yöntemleri 13.Gen-tedavisi.pdf
13. BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ALANINDAKİ GELİŞMELER VEEK-15.pdf
14 Tek gen hastalıkları, mikrodelesyon sedromları, trinükleotid hastalıkları ve uygunan tanı testleri 14.Genetik_Tani_Yontemleri.pdf
14. Genetik hastalıkların Analizi145_s03_02.pdf
14. Tek_gen_hastaliklarinda_preimplantasyon_genetik_tani.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 2 4 8
5 Derse Katılım 4 5 20
6 Uygulama/Pratik 4 10 40
24 Seminer 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524400 DNA, RNA izolasyon yöntemleri ve çeşitlerinin öğrenilmesi
2 1524392 Polimeraz Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) zincir reaksiyonu (PZR) öğrenilmesi
3 1524393 PCR çeşitlerinin öğrenilmesi
4 1524394 DNA dizi Analizi öğrenilmesi
5 1524395 Mikroarray Mikroarray Analizi Analizi öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr