Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nurten KARA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Makale ve Kitaplar Uçak NÖ, Birinci HG. Bilimsel Etik ve İntihal. Türk Kütüphaneciliği 22, 2 (2008), 187-204. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ. Ankara /Turkey Esenlik E, Bolat E. Klinik ve bilimsel araştırmalarda etik kurallar. S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt.1/ Sayı. 2 // 2010 Robert A. Day , Çeviri Editörü Gülay Aşkar ALTAY, BÜLÜMSEL BİR MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYIMLANIR? S: 1-196 Copyright © TUBİTAK 1996

Dersin İçeriği

Bu derste bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğinin temel özellikleri ve kavramları ele alınacaktır.

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğinin temel özellikleri ve kavramlarınının öğrenilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim, bilimsel düşünce ve bilimsel araştırma kavramları
2 Bilimsel araştırma çeşitleri Örnek makalelerin incelenmesi
3 Araştırma etiği kavramı ve araştırma etiği ihlalleri, araştırma etiğinin temel ilkeleri
4 Problem belirleme, veri toplama, hipotez önerme, sonuçları değerlendirme Araştırma projesi yazma
5 Araştırmada aydınlatılmış onam, araştırma raporunun biçimsel Yapısı Araştırma projesi yazma
6 Yayın etiği kavramı ve yayın etiğinin temel ilkeleri
7 Bilimsel metinde dil kullanımı araştırma raporunun yazımı, kaynak kullanımı 1 Makale yazma
8 Bilimsel metinde tablo şekil ve grafikler metin içi ve dipnotlu kaynak gösterme yöntemi Makale yazma
9 Bilimsel metinde dil kullanımı araştırma raporunun yazımı, kaynak kullanımı 2 Makale yazma
10 Araştırma için etik kurul raporu hazırlama 1 Etik kurul raporu hazırlama 1
11 Araştırma için etik kurul raporu hazırlama 2 Etik kurul raporu hazırlama 2
12 Araştırma etik kurulları yayın etiğine aykırı örnek incelemeleri 1
13 Araştırma etik kurulları yayın etiğine aykırı örnek incelemeleri 1
14 Araştırma etik kurulları yayın etiğine aykırı örnek incelemeleri 2

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
20 Rapor Hazırlama 1 40 1
54 Ev Ödevi 3 60 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 4 8
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 2 2
27 Makale Yazma 1 15 15
28 Makale Kritik Etme 3 10 30
54 Ev Ödevi 3 20 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524420 Bilimsel araştırmanın evrelerini tanımlar ve uygular.
2 1524421 Topladığı verileri analiz eder.
3 1524422 Etik kavramları öğrenir ve etik ilkeleri uygular
4 1524423 Bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun araştırma ve makale yazar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr