Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Professor. Dr. Nurten Kara *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Strachan and Read A. Human Molecular Genetics, 4 th edition, 2011, Garland Science Thompson & Thompson, Genetics in Medicine 8th Edition, 2016, Saunders. Geoffrey M. Cooper & Robert E. Hausman, The Cell, A Molecular Approach, 8th Edition, 2016, Sinauer Associates Inc. Makale ve kitap indirmek için web sayfaları 1. OMÜ… Kütüphane….Abone veritabanlarından; Annual Reviews British Medical Journal ProQuest Health and Medical Package Science Direct SpringerLink Thieme Connect (Medical Package Journals) Elektronik kitaplar (Springer E-Book Collection) 2. www.ncbi.nlm.nih.gov ……All Databases, PubMed ve Bookshelf

Dersin İçeriği

Dersin İçeriği: 1. İnsan genom yapısı 2. Genom varyasyonları ve fenotipik etkileri 3. Mutasyonlar 4. Hastalık oluşturan bir genin haritalanmasında izlenen yöntemler 5. Epigenetik ve gen susturma mekanizmaları 6. Populasyon genetiği 7. Gelişim genetiği 8 Kanser genetiği 9. Mitokondriyal genom ve oksidatif hasar 10. DNA onarımı 11. Moleküler genetik tanı yöntemleri, transgenik hayvan modellerinin oluşturulması

Dersin Amacı

Genetikte güncel gelişmeler hakkında bilgi edinilmesidir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan genom yapısı İnsan Genomu Kromozomlar ve Gen yapısı.pptx
2 Mutasyonlar Human mutations.ppt
3 Mutasyonlar Human mutations.ppt
4 Genom varyasyonları ve fenotipik etkileri Genetik varyasyonlar ve Fenotipik etkileri.ppt
5 Hastalık oluşturan bir genin haritalanmasında izlenen yöntemler Gene Haritalama N Kara.ppt
6 . Epigenetik ve gen susturma mekanizmaları Epigenetik Doktora.pptx
7 Ara sınav
8 Populasyon genetiği Populasyon Genetiği.ppt
9 .Gelişim genetiği Gelişim Biyolojisi ve Anomalileri.pptx
10 Kanser genetiği KANSER GENETİĞİ N. Kara.pptx
11 Kanser genetiği KANSER GENETİĞİ N. Kara.pptx
12 Mitokondriyal genom ve oksidatif hasar Mitokodriyal genom ve oksidatif hasar.pptx
13 DNA onarımı Mutasyon ve DNA onarımı kaynakları.rar
14 Moleküler genetik tanı yöntemleri, transgenik hayvan modellerinin oluşturulması Moleküler genetik tanı yöntemleri.rar
15 Moleküler genetik tanı yöntemleri, transgenik hayvan modellerinin oluşturulması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
28 Makale Kritik Etme 3 10 1
54 Ev Ödevi 3 10 1
2 Final Sınavı 1 80 1
36 Rapor 2 10 1
42 Seminer 2 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
24 Seminer 2 2 4
28 Makale Kritik Etme 2 35 70
54 Ev Ödevi 2 35 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527852 İnsan genom yapısını açıklayabilmeli
2 1527853 Mutasyonlar ve oluşum mekanizmalarını açıklayabilmeli
3 1527854 Genom varyasyonları ve fenotipik etkilerini sayabilmeli
4 1527855 Hastalık oluşturan bir genin haritalanmasında izlenen yöntemleri tanımlayabilmeli
5 1527856 Epigenetik ve gen susturma mekanizmalarıni açıklayabilmeli
6 1527857 Populasyon genetiğini tanımlayabilmeli, gen ve genotip frekanslarını hesaplayabilmeli
7 1527858 Gelişimde rol oynayan genleri ve bu genlerin gelişimin hangi basamağında görev aldığını açıklayabilmeli, neden oldukları gelişim anomalilerini tanımlayabilmeli
8 1527859 Kanser genetiği ve mekanizmalarını açıklayabilmeli
9 1527860 Mitokondriyal genom ve oksidatif hasarı açıklayabilmeli
10 1527861 DNA onarımı ve mekanizmalarını açıklayabilmeli
11 1527862 Moleküler genetik tanı yöntemlerini sayabilmeli ve transgenik hayvan modellerinin nasıl oluşturulduğunu açıklayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr