Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç Dr Göknil ERGÜN KUNT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alan B. Carr, Glen P. McGivney, David T. Brown.Mc. Cracken’ RemovablePartialProsthodontics. 11 ed. Mosby Renner RP, Boucher LJ.RemovablePartialDentures. 1987. QuintessencePublishing Co., Chicago

Dersin İçeriği

Hareketli bölümlü protezlerin teşhisi ve tedavi planlaması, protezi destekleyen dokular, ölçü teknikleri, protezlerin vertikal ve horizontal ilişkileri, yüz arkı transferi, direkt ve indirekt tutucu tanımlaması, bitmiş protezlerde balanslı diş dizimi ayarlanması, teslim sonrası komplikasyonların giderilmesi, protezlerin başarı faktörleri

Dersin Amacı

Hareketli bölümlü protez hastasının diş hekimine başvurmasından itibaren protezlerin hastaya teslimine kadar yapılacak tüm aşamalar hakkında ve hastanın protezlerini kullanma sürecinde karşılaşabileceği sorunlar ve bunların çözüm yolları konusunda gerekli tüm bilgileri öğrenmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amaç ve hedeflerinin sunulması ve tartışılması, dersin kurallarının belirlenmesi
2 Hareketli Bölümlü Protezlerde Sınıflama
3 Hareketli Bölümlü Protezlerde Tanı ve Tedavi Planlaması
4 Direkt ve indirekt tutucular
5 Kroşe Tutuculu Protezlerin Parçaları
6 Ana Bağlayıcılar, Tırnaklar, Kroşeler
7 Protez Öncesi Hazırlık
8 Fonksiyonel Ölçü Yöntemleri
9 Kayıt Plakları
10 Oklüzal İlişki Kayıt Yöntemleri
11 Kroşe Bükümü, Diş Seçimi, Diş Dizimi
12 ARA SINAV
13 RPI Kroşe Sistemi
14 Protezlerin Bitimi ve Teslimi
15 Protez Sonrası Şikayetler
16 Sık Rastlanan Planlama Hataları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 1 16
14 Gözlem 10 2 20
18 Örnek Vaka İncelemesi 20 2 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 16 3 48

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
95845 1435402 Hareketli bölümlü protezleri sınıflayabilmeli
95846 1401472 Protezin tutucu unsurlarını bilmeli
95847 1407053 Hareketli bölümlü protezlerde vakalara göre farklı tedavi planlaması yapabilmeli
95848 1410083 Farklı ölçü yöntemlerini bilebilmeli
95849 1418946 oklüzal ilişki kayıt yöntemlerini bilebilmeli
96155 1432991 protezleri bitirip teslim edebilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75004 Protetik diş tedavisi alanında doktora düzeyinde bilgi sahibi olur.
2 75003 Diş eksikliklerine göre endikasyonu koyabilmeli,uygun planlama ve tedavi yapabilmeli.
3 75006 Protetik diş tedavisi alanında uygulanan tedavi yöntemlerinin endikasyon ve kontrendikasyonlarını bilmeli ve uygun tedavi yöntemleri ile tedavisini yapabilmeli.
4 75002 Hayat boyu öğrenme yetisine sahip olmalı
5 75001 Muayenehane işletebilmeli. Mesleki konularla ilgili toplantılarda konu aktarabilmeli. Bilimsel çalışmalarını ilgili toplantılarda savunabilmeli. Avrupa Birliği Fonlarında faydalanabilmeli.
6 75000 Protetik diş tedavisi alanını ilgilendiren rahatsızlıkların giderilmesi için tanı ve tedavisini uygulayabilecek teorik ve pratik bilgiye sahip olmalı.
7 75007 Hekim-teknisyen, hekim-hekim,hekim-hasta iletişiminde sosyal olmalı, etik kurallara uygun olarak bu iletişimleri koruyabilmeli.
8 75005 Alana özgü konularda bilgi düzeyinde ilgili birimlere yönlendirme yapabilmeli. Diş doku eksikliklerini protetik alana uygun tedavi yöntemleriyle restore edebilmeli.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr