Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Murat YENİSEY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Clinical Maxillofacial Prosthetics. Taylor TD. Quintessence Publishing; 1st edition, 2000 Cranio facial prostheses. Anaplastology and osseointegration. Branemark PI, De Oliviera MF. Quintessence Publishing; 1 st. edition, 1997

Dersin İçeriği

Maksillofasial defektlerin etyolojisi, radyografik bulgular ve teşhisi, radyoterapi uygulaması, maksiller ve mandibular defektlerin sınıflaması, maksillofasial defektlere protetik yaklaşım, fasial protezler, dudak damak yarıklarında protetik tedaviler.

Dersin Amacı

Çene Yüz Defektlerinin Protetik Rehabilitasyonu hakkında ileri teorik ve pratik bilgiler vermek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 çene yüz protezlerinin tarihçesi 2
2 çene yüz defektlerinin etiyolojisi 2
3 konjenital, gelşimsel ve kazanılmış defektler 2
4 dudak damak yarıklarının protetik tedavileri 2
5 maksillektomi, mandibulektomi ve obturatör tipleri 2
6 immediat, geçici ve daimi obturatörler 2
7 tutuculuk 1 2
8 tutuculuk 2 2
9 ölçü 1 2
10 ölçü2 2
11 modelaj materyalleri 2
12 epitezler 1 2
13 epitezler 2 2
14 kemoterapi ve radyoterapinin ağız içi bulguları 2
15 implant uygulamaları 2
16 ara sınav 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 16 1 16
9 Problem Çözümü 5 1 5
10 Tartışma 5 1 5
12 Takım/Grup Çalışması 5 1 5
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
19 Beyin Fırtınası 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 30 1 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20
34 Okuma 30 1 30
54 Ev Ödevi 10 3 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
92350 1407332 Dudak damak yarıklarında uygulanan protetik rehabilitasyonu tanımlayabilecek . Vakaya uygun tedavi seçeneğini belirler
92351 1420715 Çene-yüz protezlerinin yapımında gerekecek olan tüm materyalleri tanımlayabilecek . Kullanılacak olan materyallerin genel özelliklerini açıklayabilir
92352 1404299 Alt ve üst çene rezeksiyonlarında karşılaşılacak sorunları ve çözümlerini anlatabilir
92353 1398207 Çene-yüz bölgesinde uygulanan radyoterapi protezlerini yapabilir, ortaya çıkan ağız içi problemleri tanımlayabilir
92354 1381766 Çene-yüz protezlerinde implant uygulamalarını yerinde değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75004 Protetik diş tedavisi alanında doktora düzeyinde bilgi sahibi olur.
2 75003 Diş eksikliklerine göre endikasyonu koyabilmeli,uygun planlama ve tedavi yapabilmeli.
3 75006 Protetik diş tedavisi alanında uygulanan tedavi yöntemlerinin endikasyon ve kontrendikasyonlarını bilmeli ve uygun tedavi yöntemleri ile tedavisini yapabilmeli.
4 75002 Hayat boyu öğrenme yetisine sahip olmalı
5 75001 Muayenehane işletebilmeli. Mesleki konularla ilgili toplantılarda konu aktarabilmeli. Bilimsel çalışmalarını ilgili toplantılarda savunabilmeli. Avrupa Birliği Fonlarında faydalanabilmeli.
6 75000 Protetik diş tedavisi alanını ilgilendiren rahatsızlıkların giderilmesi için tanı ve tedavisini uygulayabilecek teorik ve pratik bilgiye sahip olmalı.
7 75007 Hekim-teknisyen, hekim-hekim,hekim-hasta iletişiminde sosyal olmalı, etik kurallara uygun olarak bu iletişimleri koruyabilmeli.
8 75005 Alana özgü konularda bilgi düzeyinde ilgili birimlere yönlendirme yapabilmeli. Diş doku eksikliklerini protetik alana uygun tedavi yöntemleriyle restore edebilmeli.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr