Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Tolga Külünk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Preiskel HW. Overdentures made easy: A guide to implant and root supported prosthesis. Quintessence books 1996. Misch CE. Dental Implant Prosthetics. Mosby; 1st edition 2004.

Dersin İçeriği

Overdenture protezlere giriş Tedavi planlaması Dental arktaki diş sayısı ve lokalizasyonu Destek dişlerin hazırlanması Dişlerin destekleyici elemanlar olarak kullanılması Dişlerin tutucu elemanlar olarak kullanılması Tutucu elemanlar Kopingli ataşmanlar (primer ve sekonder metal koping, tek metal koping) Kök kanalına kopingsiz yerleştirilen ataşmanlar Kopinglerle kullanılan ataşmanlar Bar ataşmanlar Magnet ataşmanlar

Dersin Amacı

Overdenture’lar hakkında ileri teorik bilgiler

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Overdenture protezlere giriş
2 Overdenture çeşitleri
3 Tedavi planlaması
4 Tedavi aşamaları
5 Dayanakların seçimi ve preparasyonu
6 Tutucu sistemler
7 Tutucu sistemlerin seçimi
8 Ölçü prosedürleri
9 Ölçü prosedürleri
10 İmplant destekli overdenturelar
11 İmplant destekli overdenturelar
12 Protezlerin teslimi ve bakımı
13 Komplikasyonlar ve çözümleri
14 Komplikasyonlar ve çözümleri
15 Besleme ve tamir
16 Okluzal kuvvetler ve çiğneme etkinliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 1 16
14 Gözlem 10 1 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 20 2 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
91335 1416433 Overdenture protezlerde teşhis ve tedavi planlama aşamalarını açıklayabilecektir
91336 1421380 Overdenture protezlerde kullanılacak tutucu elemanları sınıflandırabilecektir
91337 1422116 Protezin tesliminden sonra ortaya çıkabilecek sorunları çözümleyebilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75004 Protetik diş tedavisi alanında doktora düzeyinde bilgi sahibi olur.
2 75003 Diş eksikliklerine göre endikasyonu koyabilmeli,uygun planlama ve tedavi yapabilmeli.
3 75006 Protetik diş tedavisi alanında uygulanan tedavi yöntemlerinin endikasyon ve kontrendikasyonlarını bilmeli ve uygun tedavi yöntemleri ile tedavisini yapabilmeli.
4 75002 Hayat boyu öğrenme yetisine sahip olmalı
5 75001 Muayenehane işletebilmeli. Mesleki konularla ilgili toplantılarda konu aktarabilmeli. Bilimsel çalışmalarını ilgili toplantılarda savunabilmeli. Avrupa Birliği Fonlarında faydalanabilmeli.
6 75000 Protetik diş tedavisi alanını ilgilendiren rahatsızlıkların giderilmesi için tanı ve tedavisini uygulayabilecek teorik ve pratik bilgiye sahip olmalı.
7 75007 Hekim-teknisyen, hekim-hekim,hekim-hasta iletişiminde sosyal olmalı, etik kurallara uygun olarak bu iletişimleri koruyabilmeli.
8 75005 Alana özgü konularda bilgi düzeyinde ilgili birimlere yönlendirme yapabilmeli. Diş doku eksikliklerini protetik alana uygun tedavi yöntemleriyle restore edebilmeli.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr