Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Gözlem CEYLAN Prof. Dr. Şinasi SARAÇ Prof. Dr. Duygu SARAÇ Assoc. Prof. Dr. Murat YENİSEY Assoc. Prof. Dr. Murat KURT Assoc. Prof. Dr. Çağrı URAL Assoc. Prof. Dr. Tolga KÜLÜNK Assoc. Prof. Dr. Şafak KÜLÜNK Assoc. Prof. Dr. Göknil KUNT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Biyo materyallerin fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerinin incelenmesi Doktora tezi ile ilgili literatürlerin toplanması Tez ile ilgili hipotez ve araştırma metodolojisinin oluşturulması

Dersin Amacı

Bilime yenilik getirecek bir konu- yöntemin, oluşturulan hipotez doğrultusunda benzer çalışmalarla karşılaştırılarak ispat edilmesine yönelik işlemlerin öğrenciyle çalışılması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyo materyallerin incelenmesi 1 4
2 Biyo materyallerin incelenmesi 2 4
3 Biyo materyallerin incelenmesi 3 4
4 Mekanik test yöntemleri 1 4
5 Mekanik test yöntemleri 2 4
6 Araştırma metodolojisi 1 4
7 Araştırma metodolojisi 2 4
8 Araştırma metodolojisi 3 4
9 Hipotez oluşturulması 1 4
10 Hipotez oluşturulması 2 4
11 Literatür taraması 1 4
12 Literatür taraması 2 4
13 Literatür taraması 3 4
14 Literatür taraması 4 4
15 Tez Yazımı 1 4
16 Tez Yazımı 2 4

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
10 Tartışma 0 0 0
11 Soru-Yanıt 0 0 0
13 Deney 0 0 0
14 Gözlem 0 0 0
15 Gösterme 0 0 0
19 Beyin Fırtınası 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
28 Makale Kritik Etme 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 0 0 0
34 Okuma 0 0 0

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
96126 1412279 Protetik diş tedavisi alanında kullanılan materyallerin fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri ve invivo- invitro mekanik- biyolojik test yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilmeli ve uygulayabilmelidir
96127 1412518 Tez ve literatür taranması sonucunda planladığı güncel araştırmanın çalışma şekli ve hipotezini belirleyebilmelidir.
96128 1418978 Deney verilerini uygun istatistiksel yöntemi kullanarak değerlendirebilmeli ve sonuçlarını diğer çalışmalarla tartışabilmelidir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75004 Protetik diş tedavisi alanında doktora düzeyinde bilgi sahibi olur.
2 75003 Diş eksikliklerine göre endikasyonu koyabilmeli,uygun planlama ve tedavi yapabilmeli.
3 75006 Protetik diş tedavisi alanında uygulanan tedavi yöntemlerinin endikasyon ve kontrendikasyonlarını bilmeli ve uygun tedavi yöntemleri ile tedavisini yapabilmeli.
4 75002 Hayat boyu öğrenme yetisine sahip olmalı
5 75001 Muayenehane işletebilmeli. Mesleki konularla ilgili toplantılarda konu aktarabilmeli. Bilimsel çalışmalarını ilgili toplantılarda savunabilmeli. Avrupa Birliği Fonlarında faydalanabilmeli.
6 75000 Protetik diş tedavisi alanını ilgilendiren rahatsızlıkların giderilmesi için tanı ve tedavisini uygulayabilecek teorik ve pratik bilgiye sahip olmalı.
7 75007 Hekim-teknisyen, hekim-hekim,hekim-hasta iletişiminde sosyal olmalı, etik kurallara uygun olarak bu iletişimleri koruyabilmeli.
8 75005 Alana özgü konularda bilgi düzeyinde ilgili birimlere yönlendirme yapabilmeli. Diş doku eksikliklerini protetik alana uygun tedavi yöntemleriyle restore edebilmeli.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr