Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Murat KABAK Prof.Dr. M.Erdem Gültiken Doç. Dr. Burcu Onuk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-The Anatomy of the Domestic Animals Vol - I ve II -Clinical anatomy for small animal practitioners -The Circulatory System, the Skin, and the Cutaneous Organs of the Domestic Mammals - Guide to regional ruminant anatomy based on the dissection of the goat The Anatomy of the Dog -The Technique of Dissectio

Dersin İçeriği

Evcil memelilerde göğüs bölgesinde yer alan Anatomik oluşumların birbirleri ile olan ilişkilerini sistem gözetmeksizin inceler

Dersin Amacı

Evcil memelilerin yapılacak klinik uygulamalar için seçilen göğüs bölgelerinin anatomisini öğretmeyi hedefler

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel olarak göğüs bölgesinin topografik özellikleri
2 Regiones pectores ve alt bölgelerinin sınırları
3 Sulcus pectoralis medianus ve lateralis’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
4 Regio presternalis ve regio sternalis’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
5 Regio mammaria thoracica’nın sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
6 Regio scapularis’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
7 Regio cartilaginis scapulae’nin sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
8 Regio supraspinata’nın sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
9 Regio infraspinata ve regio acromialis’in’nın sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
10 Regio costalis’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
11 Regio cardiaca’nın sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
12 Arasınav
13 Regio interscapularis’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
14 Regio vertebralis thoracis’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler
15 Regio lumbalis’in sınırları, anatomisi ve operatif uygulamalarında kullanılan önemli anatomik yerler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 15 3 45
7 Laboratuvar 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 2 24
51 Sözlü Sınav 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456536 Evcil memeli hayvanların göğüs bölgesinin morfolojik özelliklerini, genel bölge ve özel alt bölgelere ayırarak detaylı olarak öğrenir.
2 1456537 Hayvan türlerine göre, göğüs bölgelerinde yapılacak önemli operasyon yerlerinin anatomisini amaca uygun olarak detaylarıyla birlikte öğrenir.
3 1456538 Klinik tanı ve operasyon uygulamalarında kullanabilecekleri pratik bilgileri öğrenerek pratikte uygulamayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75035 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 75036 Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
3 75037 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
4 75038 Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5 75039 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
6 75040 Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
7 75042 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
8 75041 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 75043 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 5 5 4
2 5 4 5 5 5 4 5 5 4
3 5 4 5 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr