Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Murat KABAK Prof.Dr. M.Erdem Gültiken Doç. Dr. Burcu Onuk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Handbook of MRI technique

Dersin İçeriği

Görüntüleme teknikleri (rontgen, ultrosonografi vb.) ile normal anatomik yapılar değerlendirilerek klinik açıdan yorumlanır.

Dersin Amacı

Adaya özel görüntüleme tekniklerini yorumlama ve değerlendirme becerisi kazandırır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veteriner anatomide görüntüleme teknikleri hakkında genel bilgi
2 Röntgende başın anatomik görünümü
3 Röntgende boyunun anatomik görünümü
4 Röntgende thorax’ın anatomik görünümü
5 Röntgende abdomenin anatomik görünümü
6 Röntgende pelvisin anatomik görünümü
7 Röntgende ön ekstremitelerin anatomik görünümü I
8 Röntgende ön ekstremitelerin anatomik görünümü II
9 Röntgende arka ekstremitelerin anatomik görünümü I
10 Röntgende arka ekstremitelerin anatomik görünümü II
11 Ultrasond ile iç organlara anatomik bakış
12 Arasınav
13 Elektron mikroskobunun anatomide kullanım alanları
14 Manyetik rezonans ile anatomik yapıların değerlendirilmesi
15 Manyetik rezonans’ın anatomik çalışmalarda kullanım alanları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 16 16
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 5 4 20
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 2 24
48 Sözlü Sınav 1 15 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516915 Görüntüleme tekniklerini kullanarak anatomik yapıları klinik açıdan değerlendirebilir.
2 1516916 Öğrenci özel görüntüleme tekniklerini yorumlayabilir.
3 1516917 Görüntüleme teknikleri ile normal yapı ile anormal bir yapı arasındaki farkı tespit edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75035 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 75036 Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
3 75037 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
4 75038 Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5 75039 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
6 75040 Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
7 75042 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
8 75041 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 75043 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 3 3 3 4 3 4
2 3 3 4 3 3 3 4 3 4
3 4 3 4 3 3 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr