Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Murat KABAK Prof.Dr. M.Erdem Gültiken Doç. Dr. Burcu Onuk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. The technique of dissection, Tompsett, D.H, Second Edition, London,1970. 2. Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013 3. Neuroscience Exploring the Brain, Mark Bear, Third Ediion, Lippincott Williams & Wilkins, 2006 4. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders,

Dersin İçeriği

Veteriner Anatomi alanındaki araştırma teknikleri, bilimsel araştırmanın aşamaları, kaynaklara erişim yöntemleri ve yapılan çalışmanın yazılmasında uyulacak etik kurallardan bahseder.

Dersin Amacı

Araştırma teknikleri, bu tekniklerle yapılan araştırmalar hakkında bilgi vermek ve elde edilen verilerin yayın etiğine gore hazırlanmasını sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veteriner anatomi alanında kullanılan teknikler hakkında genel bilgi
2 Maserasyon teknikleri
3 Diseksiyon teknikleri
4 Morfometrik teknikler
5 Morfolojik teknikler
6 Presentasyon teknikleri
7 Bilimsel araştırma nedir? Temel özellikleri nelerdir?
8 Bilimsel araştırma nasıl yapılır ?
9 Bilimsel Makale Yazım Aşamaları
10 Özet ve giriş bölümünün özellikleri
11 VİZE SINAVI
12 Materyal ve metodun belirlenmesi
13 Sonuç ve tartışma bölümünün yazılması
14 Yayın Etiği
15 Bilimsel yayın hazırlanırken dikkat edilmesi gereken kurallar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 3 36
48 Sözlü Sınav 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1481161 Veteriner Anatomi alanındaki tüm araştırma tekniklerini öğrenir
2 1481162 Bilimsel araştırmayı doğru bir şekilde tanımlar
3 1481163 Bilimsel araştırma hazırlarken dikkat edilmesi gereken özellikleri öğrenir
4 1481164 Etik kurallara uygun olarak bilimsel yayın hazırlayabilir
5 1481165 Yayın etiğinin ne anlama geldiğini ve nelere dikkat edileceğini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75035 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 75036 Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
3 75037 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
4 75038 Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5 75039 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
6 75040 Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
7 75042 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
8 75041 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 75043 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 5 5 4
2 5 4 5 5 5 4 5 5 4
3 5 4 5 5 5 4 5 5 4
4 5 4 5 5 5 4 5 5 4
5 5 4 5 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr