Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Murat Kabak, Doç.Dr. M.Erdem Gültiken, Doç.Dr. Burcu Onuk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. - Anatomi terimleri kılavuzu / [haz.]Kaplan Arıncı, Alaittin Elhan.6. bsk. – Ankara : Ankara Üniversitesi, 19851. Horst Eric König, Hans-George Liebich: Veterinary anatomy of domestic mammals : textbook and colour atlas. 3rd ed. – Stuttgart : Schattauer, 2007. 2. 2. Douglas F. McBride: Learning Veterinary Terminology. Mosby, 2001. 3. Komparatif Anatomi Terimleri 4. Tıp terimlerinin oluşması ile ilgili genel bilgiler ve fonksiyonel anatomi terimleri sözlüğü / Yaşar Kuyucu. – Erzurum : Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988.

Dersin İçeriği

Veteriner Anatomi’de kullanılan latince terminoloji hakkında bilgi verir

Dersin Amacı

Veteriner Anatomi öğretiminde ve tüm bilimsel çalışmalarda kullanılan latince terimlerin kullanım kurallarını öğrenmesi hedeflenir

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Terminoloji I
2 Genel Terminoloji II
3 Vücut Düzlemleri
4 Yön terimleri I
5 Yön terimleri II
6 Yön terimleri III
7 Baş bölgesindeki anatomik terimler
8 Boyun bölgesindeki anatomik terimler
9 Karın bölgesindeki anatomik terimler I
10 Karın bölgesindeki anatomik terimler II
11 Pelvis bölgesindeki anatomik terimler
12 Ara sınav
13 Ön bacak bölgesindeki anatomik terimler
14 Arka bacak bölgesindeki anatomik terimler I
15 Arka bacak bölgesindeki anatomik terimler II

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
48 Sözlü Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
48 Sözlü Sınav 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456704 Veteriner Anatomi’de kullanılan latince terminoloji hakkında bilgiler öğrenir
2 1456705 Bilimsel toplantılarda ve hazırlanan makalelerde anatomi terimlerini daha doğru kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75035 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 75036 Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
3 75037 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
4 75038 Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5 75039 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
6 75040 Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
7 75042 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
8 75041 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 75043 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 3 3 3 5 3 2
2 4 3 2 3 3 3 5 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr