Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Murat KABAK Prof.Dr. M.Erdem Gültiken Doç. Dr. Burcu Onuk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. The Anatomy of the Domestic Animals Vol - I ve II 2. -The Anatomy of the Dog 3. -The Circulatory System, the Skin, and the Cutaneous Organs of the Domestic Mammals 4. -Anatomy of the Domestic Birds 5. -The Technique of Dissectio 6. -Clinical anatomy for small animal practitioners 7. -Guide to regional ruminant anatomy based on the dissection of the goat

Dersin İçeriği

Evcil memelilerde sindirim sistemine ait organların şekli konumu ve komşu organlarla ilişkisi detaylı bir şekilde incelenir.

Dersin Amacı

Evcil memelilerde sindirim sistemi organlarının normal şekil, yapı, tabii duruş ve komşu organlarla ilişkileri ile morfolojik özelliklerini karşılaştırmalı olarak öğretmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Splanchnologia’ye giriş ve genel tanımlar, vücut boşlukları, sindirim sisteminin tanımı ve bölümleri
2 Cavum oris’in anatomik yapıları
3 Lingua Anatomisi
4 Glandulae salivales
5 Dentes ve hayvan türlerine göre diş formülleri
6 Pharynx Anatomisi
7 Esophagus ve Gaster Anatomisi
8 Ruminant midelerinin anatomisi ve diğer türlerin mideleri ile karşılaştırılması
9 Intestinum tenue - duodenum, jejenum ve ileum ve türlere göre farklılıkları
10 Intestinum crassum- caecum, colon, rectum, ve türlere göre farklılıkları
11 Canalis analis ve anus anatomisi
12 Ara sınav
13 Peritoneum; omenrum majus ve omentum minus
14 Hepar Anatomisi
15 Pancreas ve Lien anatomisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 15 3 45
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1480969 Evcil memeli hayvanların sindirim sistemine ait iç organlarının yerleşim, normal şekil, tabii duruş ve komşu organlarla olan ilişkilerini karşılaştırmalı olarak öğrenir
2 1480970 Evcil memeli hayvanların (at, sığır, koyun, keçi, domuz, köpek, kedi vb ) sindirim sistemlerinin temel özellikleri ile hayvan türleri arasındaki sabit anatomik benzerlik ve farklılıkları öğrenir.
3 1480971 Klinik uygulamalarda ve genel eksenterasyonlarda esas alınabilecek ve hekime kılavuz olabilecek temel bilgileri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75035 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 75036 Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
3 75037 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
4 75038 Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5 75039 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
6 75040 Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
7 75042 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
8 75041 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 75043 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 3 4 4 3 2 2
2 5 3 2 3 4 4 3 2 2
3 5 3 2 3 4 4 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr