Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Murat KABAK Prof.Dr. Murat Erdem Gültiken Doç. Dr. Burcu Onuk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Evcil Kuşların Anatomisi (N. Dursun, 2002). -Kompendium der Geflügelanatomie (E. Schwarze, L. Schröder, 1979). -The anatomy of the domestic animals ( R. Getty, 1975) -A Colour Atlas of Avian Anatomy (J.McLelland, 1990)Domestic Animals Volume-I Verlag Paul Parey, Berlin – Hamburg, 1986.

Dersin İçeriği

Evcil kanatlıların anatomisini sistematik ve detaylı olarak inceler. Memelilerden farklılık gösteren anatomik yapıları ve bu yapıların işlev ve fonksiyonlarını vurgular.

Dersin Amacı

Evcil kanatlılardaki Anatomik yapıları sistematik olarak öğretmeyi hedefler

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kanatlı anatomisine giriş, evcil kanatlı türleri, evcil kuşların orijinleri. Evcil Kuşların Anatomisi_I.pdf
2 Kanatlılarda pasif hareket sistemi (osteologia and chondrologia) Evcil Kuşların Anatomisi_I.pdf
3 Kanatlılarda pasif hareket sistemi (arthrologia) Evcil Kuşların Anatomisi_I.pdf
4 Kanatlılarda aktif hareket sistemi (myologia) Evcil Kuşların Anatomisi_I.pdf
5 Kanatlılarda sindirim sistemi. Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
6 Kanatlılarda solunum sistemi Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
7 Kanatlılarda üriner organlar Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
8 Kanatlılarda dişi genital organları Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
9 Kanatlılarda erkek genital organları Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
10 Kanatlılarda endokrin sistem Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
11 Kanatlılarda dolaşım sistemi Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
12 Arasınav
13 Kanatlılarda sinir sistemi Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
14 Kanatlılarda duyu organları Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
15 Kanatlılarda deri ve epidermoidal organlar Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 15 3 45
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 3 36
51 Sözlü Sınav 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456762 Kanatlı vücudundaki ana sistemleri ve Sistematik Anatomi’nin temel kavramlarını öğrenir.
2 1456763 Tavuk esas alınarak evcil kanatlıların hareket ve sinir sistemlerinin temel özelliklerini ve evcil memelilerle benzerlik ve farklılıklarını öğrenir
3 1456764 Kanatlı hayvanların dolaşım, sinir sistemi ve duyu organlarına ait anatomik özelliklerini türler arasında karşılaştırmalı olarak öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75035 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 75036 Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
3 75037 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
4 75038 Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5 75039 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
6 75040 Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
7 75042 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
8 75041 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 75043 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 5 5 4
2 5 4 5 5 5 4 5 5 4
3 5 4 5 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr