Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pearson, A.M. 1994. Quality attributes and their measurement in meat, poultry and fish products. UK. Torun, A. 2005. Histolojik et ürünleri muayene atlası. Palme yayıncılık, Ankara Philip R. Ashurst and M.J. Dennis1997 Analytical Methods Of Food Authentication, St Edmundsbury Pres Ltd. U.K,. Da-Wen Sun, 2008. Modern Techniques for Food Authentication, Elsevier, USA,

Dersin İçeriği

Et ve et ürünlerinde tür tayini için örnek alımı, farklı hayvan türlerine ait antiserumların hazırlanması, prespitasyon esasına dayalı serolojik uygulamalar, sonuçların değerlendirilmesi. Histolojik analizler için örnek alımı ile histolojik preparatların hazırlanması, boyama yöntemleri hakkında bilgi verilir. Ayrıca, mikroskobik bakı ve değerlendirme ile histolojik ve histometride uygulanan yeni teknikler hakkında bilgi verilir.

Dersin Amacı

Bir et muayenesinde etin hangi hayvanlara ait olduğunun belirlenmesinde veya sucuk, salam, sosis ve kıyma gibi et ürünlerine yabancı türden bir etin karıştırılıp karıştırılmadığının tespiti, bu amaçla izoelektrik fokus, elektroforez, PCR, serolojik ve histolojik temelli tekniklerin kullanılması konularının öğretilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Et ve et ürünlerinde tür tayini için örnek alımı
2 Serolojik ve histolojik temelli teknikler I
3 Serolojik ve histolojik temelli teknikler II
4 Serolojik ve histolojik temelli teknikler III
5 İzoelektrik fokus I
6 İzoelektrik fokus II
7 Elektroforez I
8 Elektroforez II
9 PCR I
10 PCR II
11 PCR III
12 Real time PCR I
13 Real time PCR II
14 Tartışma
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
7 Laboratuvar 1 20 1
10 Tartışma 14 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87278 1424046 Sığır, domuz, kanatlı eti ve et ürünlerinin saptanması,
87280 1418827 İzoelektrik fokus,
87281 1400759 Elektroforez,
87283 1421387 PCR,
87285 1423622 Serolojik ve histolojik temelli teknikler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr