Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demirer, A. 1995. Su Hijyeni. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir. Lenore, S., Clesceri, WEF., Arnold, E.G., Andrew, D.E. 1998. Standard Methods for the examination of water and wastewater. Washington DC. Hazard characterization for pathogens in food and water : guidelines. – Geneva : World Health Organization, 2003. Guidelines for drinking-water quality, 2002. addendum ;Microbiological agents in drinking Benjamin, Mark M. 2002. Water chemistry 1st ed. – Boston, MAU. Hazard characterization for pathogens in food and water : guidelines. – Geneva : World Health Organization, 2003 Lenore S., Clesceri, WEF, Chair Arnold E. Greenberg, APHA Andrew D. Eaton, AWWA 1998. Standard methods for the examination of water and wastewater. Edited by. American Public Health Association, 20 th Edition,

Dersin İçeriği

Dünya su varlığı, suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ve sularda uygulanan muayene metotları hakında bilgi verilir. Ayrıca sularda renk, bulanıklık, pH, koku vb. ölçümleri ile suların mikrobiyolojik, kimyasal radyolojik ölçümlerinin yapılması ve su yönetmeliği hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

Dersin Amacı

Suyun kalite nitelikleri, toplanması ve muhafazası, suyun özellikleri, renk, bulanıklık, koku, tad, asitlik, alkalilik, kalsiyum karbonat, sertlik vb., mikrobiyal analizleri, biyolojik analizleri konularının öğretilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Suların kirlenme nedenleri
2 Sularda bulunabilen organik ve inorganik maddeler
3 Suların kendi kendini temizlemesi (otoepürasyon)
4 İçme ve kullanma sularının fiziksel özellikleri
5 İçme ve kullanma sularının kimyasal özellikleri
6 İçme ve kullanma sularında dezenfeksiyon
7 İçme ve kullanma sularından kaynaklanan halk sağlığı problemleri
8 Su kaynaklı bakteriyel hastalıklar
9 Sularda kimyasal kalıntılar
10 Su kaynakları
11 Suların fiziksel muayeneleri
12 Suların mikrobiyolojik muayenesi
13 Suların kimyasal muayenesi
14 Su ile ilgili mevzuatın incelenmesi
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
7 Laboratuvar 14 10 1
10 Tartışma 14 5 1
11 Soru-Yanıt 14 5 1
13 Deney 14 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1409789 Fiziksel özellikler
2 1392901 metaller
3 1403428 inorganik nonmetalik bileşenler
4 1404072 organik bileşenler
5 1405907 mikrobiyolojik muayene
6 1415316 biyolojik muayene

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 9
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3 5
3 3 5
4 3 5
5 3 5
6 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr