Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Harrigan, W. F. 1998. Laboratory methods in food microbiology 3rd ed. – San Diego : Academic Pres. Adams, M.R. 2004. Food microbiology . Cambridge : The Royal Society of Chemistry, Baltes, W. 2000. Rapid Methods for analysis of food raw material. Germany. Frances Pouch Downes, 2001. Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 4th ed. – Washington, DC : American Public Health Association. Cogan, T.M., Accolas, J.P. 1996. Dairy starter culture. USA

Dersin İçeriği

Gıda endüstrisinde yararlanılan mikroorganizmalar ile gıdalarda kullanılan starter kültürler ve nitelikleri hakkında bilgiler verilir. Ayrıca bu alanda kullanılan mikroorganizmaların kültür gelişimi, üretim teknolojisinde kaliteyi etkileyen faktörler hakkında bilgi verilir.

Dersin Amacı

Starter kültürlerin sınıflandırılması ve tarihçesi, starter kültürlerin genetiği, starter kültürlerin metabolizması, bakteriofajlar konularının öğretilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endüstriyel Mikrobiyolojiye giriş ve tarihçesi
2 Mikrobiyal Fizyoloji
3 Endüstriyel Mikroorganizmalar
4 Fermentasyon
5 Fermentörler, Endüstriyel Çapta Fermentasyon
6 Fermentörlerde Kullanılan Besiyerleri ve Fermentasyon Yöntemleri
7 Fermente Gıda ve Fermente İçecekler
8 Gıda Katkı Maddeleri
9 Mikrobiyal Enzimler
10 Sağlıkla İlgili Ürünler
11 Vitaminler, Polimerler, Tarım Ürünleri
12 Endüstriyel Kimyasallar ve Yakıtlar
13 Mikroorganizmaların Çevresel Rolleri
14 Tekrar ve tartışma
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
19 Beyin Fırtınası 10 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 10 1
34 Okuma 10 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
81662 1412861 Gıda endüstrisinde kullanılan starter kültürler
81663 1416038 bakteriofaj
81664 1419498 çevresel mikrobiyoloji

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr