Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Göknur TERZİ, Doç.Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd.Doç.Dr. Özgür ÇADIRCI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi, Erol, İ. Ankara, 2007. Modern Food Microbiology, Jay J.M., Loessner M.J., Golden D.A., 7. Edition, 2005.

Dersin İçeriği

Gıdalarda bulunabilen mikolojik etkenlerin incelenmesi, etkileri ve taşıdıkları önemin anlaşılması

Dersin Amacı

Gıdalarda bulunabilen mikolojik etkenlerin incelenmesi, etkileri ve taşıdıkları önemin anlaşılması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mantarlar, çeşitleri; doğada bulunuşları
2 Hayvansal gıdalarda mikolojik etkenler
3 Gıdalarda bulaşma faktörleri
4 Küf ve mayaların genel özellikleri
5 Mantarların üreme koşulları
6 Gıda kaynaklı mikolojik etkenler I
7 Gıda kaynaklı mikolojik etkenler II
8 Mikotoksinler I
9 Mikotoksinler II
10 Etkileri
11 Mikotoksinlerin saptanması
12 Mantarlar ve endüstride kullanımları I
13 Mantarlar ve endüstride kullanımları II
14 Genel değerlendirme
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 25 1
5 Derse Katılım 14 25 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1449488 Gıdaların mikobiyolojik florası
2 1449492 Gıda kaynaklı mikolojik etkenler
3 1449512 Mantarlar ve endüstride kullanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr