Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Werner Baltes, 1990. Rapid Methods for Analysis of Food Raw Materials. Technomic publication Inc, Topal, 2006. Biyogüvenlik ve biyoteknoloji. Kalidas Shett, 2006. Food biotechnology . 2nd ed. – Boca Raton : CRC Taylor & Francis, Tağı, Ş. 2002. İmmunolojik yöntemlerin gıda analizlerinde uygulamaları. Türkiye 7. Gıda Kongresi Bildirileri Kitabı, Ankara, 22-24 Mayıs, s: 513

Dersin İçeriği

Gıda analizlerinde kullanılan immunolojik yöntemler ile bu yöntemlerin gıdalarda kullanım alanları hakkında bilgi verilir.

Dersin Amacı

Gıdalar açısından immünolojinin önemi, immünolojide temel kavramlar, gıdalarda antijenik özellik taşıyan maddeler, gıda ve gıda analizleri açısından önemi olan mikroorganizmaların sahip olduğu ve/veya ürettiği antijenik özellik taşıyan maddeler, gıda analizlerinde yararlanılan immünolojik teknikler ve test kitleri, test kitlerinin hazırlanmasındaki temel prensipler, ELISA konularının öğretilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıdalar açısından immünolojinin önemi,
2 immünolojide temel kavramlar,
3 gıdalarda antijenik özellik taşıyan maddeler,
4 gıda ve gıda analizleri açısından önemi olan mikroorganizmaların sahip olduğu ve/veya ürettiği antijenik özellik taşıyan maddeler,
5 gıda analizlerinde yararlanılan immünolojik teknikler ve test kitleri, test kitlerinin hazırlanmasındaki temel prensipler,
6 ELISA I
7 ELISA II
8 ELISA III
9 DNA Probe I
10 DNA Probe II
11 DNA Probe III
12 FSIS I
13 FSIS I
14 FSIS III
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
10 Tartışma 14 10 1
11 Soru-Yanıt 14 10 1
19 Beyin Fırtınası 14 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87476 1398192 Immunolojik metodlar,
87477 1401233 ELISA,
87478 1403436 DNA Probe,
87479 1415930 FSIS

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr