Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pieter Walstra, Jan T. M. Wouters, Tom J. 2005. Geurts Dairy Science and Technology, Second Edition (Food Science and Technology), Edited by CRC, Tekinşen, C. 2000.Süt ürünleri teknolojisi. Kahraman Maraş. Atamer, M. 1993, Tereyağ Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1313, Ders Kitabı:380

Dersin İçeriği

Tereyağı özellikleri, çeşitleri, tereyağına işlenecek sütün nitelikleri, tereyağ yapım metotları, tereyeğ yapımında kullanılan starter kültürler, tereyağında görülen fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kusurlar, tereyağının kalite kontrolü hakında bilgiler verilir.

Dersin Amacı

Tereyağı üretim teknolojisi, üretimde görülen hatalar ve ilgili analizler, tereyağı çeşitleri, paketleme, depolama konularının öğretilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tereyağının tanımı, bileşimini
2 Tereyağın sınıflandırılması (TSE 1331)
3 Krema eldesi ve kremaya uygulanan ön işlemler
4 Kremanın asitliğinin giderilmesi
5 Kremanın standardizasyonu
6 Kremanın pastörizasyonu
7 Kremanın olgunlaştırılması
8 Tereyağ starter kültürleri
9 Yayıklama
10 Tereyağın yıkanması, yoğrulması,
11 Tuzlama, Paketleme
12 Muhafaza
13 Tereyağ kusurları
14 Mikrobiyolojik analizler
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
84267 1405211 Tereyağ üretim tekniklerini öğrenir
84268 1413634 Tereyağ kusurlarını bilir
84269 1413597 Tereyağın kimyasal, mikrobiyolojik özelliklerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr