Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mello, J.P.F.D. 2003 Food Safety: Contaminants and Toxins. Klaasen, C.D. 2001, Casarett and Doull’s Toxicology, Fifth Edition, McGraw-Hill. Šimic, B., Kniewald, J.1997, Toxicological Aspects of Food, Elsevier Applied Science.

Dersin İçeriği

Gıdalardaki toksik bileşenler, gıdaların işlenmesinden kaynaklanan toksinler, gıda katkı maddeleri, çevresel kontaminantlar, pestisitler ve antibiyotik kalıntıları da dahil olmak üzere gıdaların güvenliliği ile ilgili yasa ve düzenlemeler konularının öğretilmesi.

Dersin Amacı

Gıda toksikantları ve tanımlanmaları ile toksisiteyi etkileyen faktörler, bitki toksinleri ve insan sağlığı, alkaloidler, mikotoksinler, bakteriyel toksinler konularının öğretilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toksik gıda bileşenlerinin tanımı ve toksisiteleri üzerine etkili faktörler;
2 Gıdaların toksikolojik değerlendirilmelerinde kullanılan kriterler ve yöntemler;
3 Gıdaların toksikolojik değerlendirilmelerinde kullanılan testler;
4 Gıda kaynaklı mikrobiyal ve paraziter hastalık ve zehirlenmeler;
5 Gıdalarda doğal olarak bulunan toksik bileşikler;
6 Pestisitler ve veteriner ilaçları;
7 Gıda katkı maddeleri;
8 Ağır metaller ve diğer çevresel kontaminantlar;
9 Gıdaların ışınlanması;
10 Gıdaların işlenmesi sırasında oluşan toksik bileşikler;
11 Gıda ambalaj materyallerinin güvenilirliği;
12 İçme sularında kimyasal ve biyolojik kontaminasyonlar,
13 Yeni geliştirilen gıda maddeleri ve gıdalarda genetik modifikasyon uygulamalarının toksikolojik açıdan değerlendirilmeleri;
14 Toksikolojik değerlendirmelerde ulusal ve uluslararası düzenlemeler
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
10 Tartışma 14 10 1
11 Soru-Yanıt 14 10 1
19 Beyin Fırtınası 14 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
88180 1410459 Gıdalardaki toksinler,
88181 1383096 Bakteri,
88182 1390593 Bitki,
88183 1403543 Mikotoksin

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr