Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.ANAR,Ş. Et ve Et Ürünleri Teknolojisi, Dora Yayınevi, Bursa, 2010. 2..HUI,Y.H.,NIP,W.K.,ROGERS,R.W.,OWEN, A.Y.Meat Science and Applications, Marcel Dekker Inc, Newyork, 2001. 3.GÖKALP, H.Y., KAYA,M., ZORBA,Ö. Et Ürünleri İşleme Mühendisliği, A.Ü.Yayın No: 786, A.Ü.Ziraat Fak. Ofset Tesisi, Erzurum, 1999. 4.ÖZTAN, A. Et Bilimi ve Teknolojisi, TMMOB Yayın No:1, Ankara, 2003.

Dersin İçeriği

Ayrıca laboratuvar analizleri için örnek alınması, et ve et ürünleri ile ilgili yasal hükümlerin öğretilmesi ve analiz sonuçlarının ilgili yasal hükümler doğrultusunda yorumlanmasını sağlamak.

Dersin Amacı

Etin mikroflorası, ette görülen bozulmalar, etlerin soğukta ve dondurarak muhafazası, et ürünleri üretiminde kullanılan alet/ekipmanlar ile, et ürünleri üretiminde kullanılan katkı maddelerini, et ürünlerinin üretim teknolojilerini öğretmek, et ürünlerinin kaliteli, standart ve sağlık açısından güvenli olarak üretimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak; ayrıca laboratuvar analizleri için örnek alınması, et ve et ürünleri ile ilgili yasal hükümlerin öğretilmesi ve analiz sonuçlarının ilgili yasal hükümler doğrultusunda yorumlanmasını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, kaynak kitapların tanıtımı, genel giriş, et ve et ürünlerinin tanımı, sınıflandırılması, ülkemiz ve dünyadaki durumu, et ürünleri üretiminin temel prensipleri, et ürünlerinin sınıflandırılması
2 Et teknolojisinde soğutma ve soğuk muhafaza, soğuk depolarda aranan özellikler
3 Et ürünleri üretiminde kullanılan alet ve ekipmanlar
4 Et ürünleri üretiminde kullanılan ham maddelerde arzu edilen özellikler
5 Et ürünleri üretiminde kullanılan yardımcı materyaller ve katkı maddeleri
6 Et ürünlerinde kullanılan doğal-yapay kılıflar
7 Et ürünlerinde kullanılan starter kültürler
8 Et ürünlerinde kürleme yöntemleri
9 Laboratuvar analizleri I
10 Laboratuvar analizleri II
11 Et teknolojisinde dumanlama
12 Sosis üretim teknolojisi
13 Salam üretim teknolojisi
14 Hazırlanmış et karışımları üretim teknolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 0 50 1
5 Derse Katılım 0 50 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1429555 Et teknolojisinde dondurma yöntemlerini sıralayabilir
2 1429582 Et teknolojisinde dondurma yöntemlerini sıralayabilir
3 1429588 Et ürünleri üretiminde kullanılan alet ve ekipmanları tanımlayabilir
4 1429595 Et ürünleri üretiminde kullanılan katkı maddeleri ve işlevlerini tanımlayabilir
5 1429598 Sosis-salam üretim teknolojisini tanımlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr