Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Doç. Dr. Göknur TERZİ GÜLEL, Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.ANAR,Ş. Et ve Et Ürünleri Teknolojisi, Dora Yayınevi, Bursa, 2010. 2..HUI,Y.H.,NIP,W.K.,ROGERS,R.W.,OWEN, A.Y.Meat Science and Applications, Marcel Dekker Inc, Newyork, 2001. 3.GÖKALP, H.Y., KAYA,M., ZORBA,Ö. Et Ürünleri İşleme Mühendisliği, A.Ü.Yayın No: 786, A.Ü.Ziraat Fak. Ofset Tesisi, Erzurum, 1999. 4.ÖZTAN, A. Et Bilimi ve Teknolojisi, TMMOB Yayın No:1, Ankara, 2003.

Dersin İçeriği

Et ürünlerinin kaliteli, standart ve sağlık açısından güvenli olarak üretimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak; ayrıca laboratuvar analizleri için örnek alınması, et ve et ürünleri ile ilgili yasal hükümlerin öğretilmesi ve analiz sonuçlarının ilgili yasal hükümler doğrultusunda yorumlanmasını sağlamak.

Dersin Amacı

Etin mikroflorası, ette görülen bozulmalar, etlerin soğukta ve dondurarak muhafazası, et ürünleri üretiminde kullanılan alet/ekipmanlar ile, et ürünleri üretiminde kullanılan katkı maddelerini, et ürünlerinin üretim teknolojilerini öğretmek,

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, kaynak kitapların tanıtımı, genel giriş, et ve et ürünlerinin tanımı, sınıflandırılması, ülkemiz ve dünyadaki durumu, et ürünleri üretiminin temel prensipleri, et ürünlerinin sınıflandırılması
2 Et ürünleri üretiminde kullanılan alet ve ekipmanlar
3 Et teknolojisinde soğutma ve soğuk muhafaza, soğuk depolarda aranan özellikler Et teknolojisinde dondurma yöntemleri ve donmuş muhafaza, dondurulmuş etlerin çözdürülmesi
4 Et teknolojisinde dondurma yöntemleri
5 Et teknolojisinde dondurulmuş etlerin çözdürülmesi
6 t ürünleri üretiminde kullanılan alet ve ekipmanlar I
7 Et ürünleri üretiminde kullanılan alet ve ekipmanlar II
8 Et ürünleri üretiminde kullanılan ham maddelerde arzu edilen özellikler
9 Et ürünlerinde kullanılan starter kültürler ve doğal-yapay kılıflar
10 Et ürünlerinde kürleme yöntemleri
11 Et teknolojisinde dumanlama
12 Fermente sucuk üretim teknolojisi
13 Pastırma ve füme dil üretim teknolojisini yorumlayabilir
14 Hazırlanmış et karışımları üretim teknolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 0 25 1
5 Derse Katılım 0 25 1
29 Bireysel Çalışma 0 25 1
49 Performans 0 25 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1429616 Et ürünleri üretiminde kullanılan alet ve ekipmanları tanımlayabilir
2 1429633 Et ürünleri üretiminde kullanılan katkı maddeleri ve işlevlerini tanımlayabilir
3 1429647 Et ürünleri üretiminde kullanılan starter kültürleri ve kılıfları tanımlayabilir
4 1429671 Kürleme ve kürleme yöntemlerini tanımlayabilir
5 1429677 Sucuk üretim teknolojisini uygulayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr