Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erol, İ. 1999. Besin Hijyeni. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi. İnal, T. 1992. Besin Hijyeni. Hayvansal Gıdaların Sağlık Kontrolü. Final Ofset – İstanbul. Coles, R., McDowel, D., Kirwan, M.J. 2003. Food packaging technology. Londan. WHO. 1994. World Health Organization. Safety and nutritional adequacy of irradiated food. Genova. TAEK. 2007. Gıda Işınlama. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Ankara. Kyzlink, P.V 1990. Principles of Food Preservation. Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo,

Dersin İçeriği

Gıdalarda uygulanan muhafaza yöntemleri ile gıdaların muhafaza koşulları, muhafazaya alınacak gıdaların özellikleri hakkında bilgi verilir.

Dersin Amacı

Gıda muhafazasının kapsam ve prensipleri, bozulabilir gıdaların bileşenleri arasındaki etkileşimler, gıdaların mikrobiyel bozulması ve mikrobiyel bozulmaya karşı korunma, gıdaları muhafaza etme yolları, paketleme yöntemleri, konularının öğretilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 GIDALARIN BOZULMASI
2 GIDA MUHAFAZASININ PRENSİPLERİ
3 GIDA MUHAFAZA METOTLARI
4 FİZİKSEL METOTLAR Isı Uygulamaları a) Termizasyon, b) Pastörizasyon, 2) Soğuk Uygulamaları a) Soğutma, b) Dondurma
5 Su Aktivitesinin Kontrolü a) Güneşte kurutma b) Dondururarak kurutma c) Vakum kurutma d) Sprey kurutma e) İlave maddeler ile suyun uzaklaştırılması (tuz, şeker) pH’nın Kontrolü
6 İrradyasyon a) Microwave radyasyon b) UV radyasyon c) İyonize radyasyon
7 KİMYASAL METODLAR a) Tuzlama b) Kürleme (NaCl, şeker, nitrat, nitrit, vb ) c) Dumanlama d) Koruyucular
8 Koruyucular Organik asit ve derivatları (Organik asit, asetik asit, laktik asit, sorbik asit, benzoik, propiyonik asit) Dimetil dikarbonat Laktoferrin, laktoferricin Lizozim Nitrat, nitrit Parahidroksibenzoik asit esterleri Sülfitler Antioksidanlar Esansiyel yağlar
9 Ara sınav
10 BİYOLOJİK METODLAR a) Fermentasyon b) Bakteriosinler c) Bakteriofajlar
11 PAKETLEME
12 Modifiye atmosfer paketleme
13 ALTERNATİF TEKNİKLER Yüksek hidrostatik basınç teknolojisi Ultrasonik uygulamalar Darbeli elektrik alan Salınımlı manyetik alan
14 Ohmik ısıtma Mikrodalga ve radyo frekans ısıtma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516496 Gıdalarda bozulmayı öğrenir
2 1516497 Gıdaların muhafaza tekniklerini öğrenir
3 1516498 Gıdaların fiziksel, kimyasal, biyolojik ve alternatif teknikler ile muhafazası hakkında bilgi edinir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 3
3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr