Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Merdol, 2003. Sanitasyon, Hijyen Eğitimi. Bulduk, 2003. Gıda ve Personel Hijyeni Metin,M., Öztürk, F. 2005. Süt İşletmelerinde Sanitasyon Norman G. Marriott and Robert B. Gravani, 2006. Principles of Food Sanitation (Food Science Texts Series), 5 th edition, Springer,

Dersin İçeriği

Sanitasyon tanımı ile gıda üretimindeki önemi, sanitasyon uygulamaları ve bu uygulamalar esnasında kullanılan sanitazan maddeler ve gıda sanayinde kritik kontrol noktalarının belirlenmesi hakkında bilgi verilir.

Dersin Amacı

Gıda güvenliği ve sanitasyon, sanitasyonun biyogüvenlikle ilişkisi, sanitasyonun mikroorganizmalarla ilişkisi, çevre ve bina sanitasyonu, suyun sanitasyonu, gıda sanitasyonunda önemli mikro-organizmalar ve kontrolü, kimyasal maddeler ve gıdalar, atıklar ve sanitasyonu, süt işletmelerinde sanitasyon, et işletmelerinde sanitasyon, konserve işletmelerinde sanitasyonun sağlanması, gıdaların hazırlanmasında ve kullanılan araçların sanitasyonu konularının öğretilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon
2 Temizlik ve Dezenfeksiyon
3 Fiziksel (Mekanik) Temizlik
4 Kimyasal Temizlik
5 Dezenfeksiyon
6 Deterjanlar
7 Fiziksel Dezenfeksiyon
8 Kimyasal Dezenfeksiyon
9 Dezenfektanların sınıflandırılması
10 Dezenfektanların değerlendirilmesi
11 Süt işletmelerindeki sanitasyon programı
12 Et işletmelerinde sanitasyon programı
13 Yerinde temizlik (CIP)
14 Personel Hijyeni ve eğitimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 10 1
10 Tartışma 1 10 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
19 Beyin Fırtınası 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516501 Sanitasyon
2 1516505 Mikroorganizmalar
3 1516502 Sanitasyon ekipmanları,
4 1516503 İşletme sanitasyonu
5 1516504 Yönetim ve sanitasyon

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 9
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 2
3 3
4 3
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr