Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evaluation of certain veterinary drug residues in food : sixty-sixth report of the joint FAO / WHO Expert Committee on Food Additives. – Geneva : World Health Organization, 2006 Erol, İ. 1996. Çevre bilimi ve veteriner hekimliği. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Ankara. Mello, J.P.F.D. 2003. Food Safety: Contaminants and Toxins.

Dersin İçeriği

Kontaminant tanımı ve sınıflandırılması yapılıp, gıda maddelerinde bu kontaminantların yarattığı sağlık riskleri, kontaminantların sınıflandırılması (ağır metaller, pestisitler, radyonüklidler, antimikrobiyel ve anabolizanlar vs.) ile ilgili bilgiler verilir.

Dersin Amacı

Pestisitler, toksikolojisi ve gıdalardaki kalıntıları, poliklorinli bifeniller, sütte dioksin, polisiklik hidrokarbonlar, ağır metaller, nitritler, nitratlar veteriner ilaç kalıntıları, radyonuklitler konularının öğretilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antibiyotikler
2 Hormonlar
3 Pestisit-Fungusit ve Hebisitler
4 Önemli Kontaminasyon Kaynakları
5 Gıda Kontaminantlarının Kalite Üzerine Etkisi
6 Çevresel Kontaminantlar
7 Radyoaktif İzotoplar
8 Organik Asitler
9 Böcek ve Parazit Yumurtaları
10 Bakteri Virus ve Mantarlar
11 Ağır Metaller
12 Maksimum Düzeyler
13 Örnekleme Yöntemleri
14 Tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
10 Tartışma 4 10 1
11 Soru-Yanıt 14 10 1
19 Beyin Fırtınası 14 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516491 Pestisitler,
2 1516492 Poliklorinli bifeniller,
3 1516490 Polisiklik hidrokarbonlar,
4 1516495 Ağır metaller,
5 1516494 Veteriner ilaç kalıntıları,
6 1516493 Radyonuklitler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3
2 3 3 3
3 3 3 3
4 3 3 3
5 3 3 3
6 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr