Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1Food Science (Potter, N. N., Hotchkiss J. H., 1998) 2.Food Analysis Laboratory Manual (Nielsen, S. Suzanne 2003) 3.Besin Hijyeni. Hayvansal Gıdaların Sağlık Kontrolü. İnal, T. 1992. Final Ofset İstanbul. 5.Gıda Kimyası. Saldamlı, İ. 1998. Hacettepe Üniversitesi Yayınları Ankara. 6.Besin Hijyeni ve Teknolojisi Uygulama Ders Notları.. Akgün, S., Sarımehmetoğlu, B., Çelik, H., Şireli, T., Küplülü, Ö. 1995. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir Ankara.

Dersin İçeriği

Bu derste, gıdaların kimyasal yapısı, protein, yağ, karbonhidrat, mineraller, vitaminler ile gıdaların bileşimindeki maddelerin oluşturduğu reaksiyon ve gıdaların kimyasal analizleri hakkında bilgi verilir.

Dersin Amacı

Gıda kimyası, su ve hayvansal orijinli gıda maddelerinin bileşimi ve gıda hileleri hakkında bilgi kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda Bilimi 1. hafta.docx
2 Su Hijyeni I 2. hafta.docx
3 Su Hijyeni II 3. hafta.docx
4 Karbonhidratlar I 4. hafta.docx
5 Karbonhidratlar II 5. hafta.docx
6 Proteinler I 6. hafta.docx
7 Proteinler II 7. hafta.docx
8 Yağlar I 8. hafta.docx
9 Yağlar II 9. hafta.docx
10 Vitaminler 10. hafta.docx
11 Ara sınav 11. hafta.docx
12 Mineraller 12. hafta.docx
13 Enzimler I 13. hafta.docx
14 Enzimler II 14. hafta.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519390 Gıdanın temel kimyasal yapısını öğrenir.
2 1519391 Gıda maddelerindeki sağlığa zararlı etken ve maddeleri öğrenir.
3 1519392 Gıdalardaki kimyasal değişimleri öğrenir
4 1519393 Gıdaların organizmadaki fonksiyonlarını öğrenir.
5 1519394 Besin öğelerinin gruplandırılması ve organizmadaki etkilerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5
2 3 3 5
3 5
4 2 5
5 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr