Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Özgür ÇADIRCI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arslan, A. 2013. Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi. Medipres –Malatya. Tezcan, İ., Yurtyeri, A. 1992. Et Ürünleri Teknolojisi. Ankara Üniversitesi,Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara. Yurtyeri, A. Erol, İ. Özdemir, H., Şireli, T. 2000. Et Muayenesi. AnkaraÜniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir –Ankara. Tezcan, İ. Ve Yurtyeri, A. 1997. Et Muayenesi. Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Teksir – Ankara Öztan, A. 1995. Et Bilimi ve Teknolojisi. Gıda Mühendisleri Odası.

Dersin İçeriği

Et bilimi, kırmızı, kanatlı ve balık etinin bileşimi, ette postmortem değişiklikler, kesimden sonra etin pH’sında görülen değişiklikler, rigor mortis ve etlerin olgunlaştırılması, DFD, PSE etler, soğuma kısalığı, erime sertliği, karkas parçalama, etlerin sınıflandırılması (grading), et ve et ürünlerinde muhafaza yöntemleri konularını kapsamaktadır.

Dersin Amacı

Kırmızı, kanatlı ve balık etinin yapısı ve bileşimi, muhafazası, etlerin kalitelerine göre değerlendirilmesi, etlerin sınıflandırılması konularında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Et Sanayi ve Ülke Ekonomisine Katkısı Hayvansal Üretimin Amaçları
2 Etin Tanımı ve Çeşitleri
3 Kasın Yapısı ve Kasın Hareket Mekanizması
4 Ette Postmortem Değişiklikler ( pH, rigor motris, Enzimatik değişiklikler)
5 Karkas ve Etin Bileşimi Etin Kalite Nitelikleri ( renk, su aktivitesi, olgunluk, tekstür)
6 Etlerin Olgunlaştırılması
7 Karkasın Sınıflandırılması (grading)
8 Karkasın Parçalanması
9 Kasaplık Hayvanların Gövde Et Preparatları
10 Et ve Et Ürünleri Muhafaza Yöntemleri (Soğutma, Dondurma, Pastörizasyon, Sterilizasyon, Kurutma,Dumanlama, Işınlama
11 Balık Etinin Genel Özellikleri
12 Balık Etinin Bileşimi, Balıkta Kalite Nitelikleri
13 Kanatlı Etinin Genel Özellikleri Kanatlı Etin Bileşimi Mekanik Ayrılmış Kanatlı Etleri
14 Kanatlı Etlerinin Soğutulması ve Dondurulması Kanatlı Etlerinde Dekontaminasyon Yöntemleri
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 24 24
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 15 3 45
6 Uygulama/Pratik 15 1 15
10 Tartışma 15 1 15
11 Soru-Yanıt 15 1 15
19 Beyin Fırtınası 10 1 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516477 Etin bileşimi hakkında bilgi edinir
2 1516478 Et ve et ürünlerinde muhafaza yöntemlerini öğrenir ve uygular.
3 1516479 Karkasın parçalanmasını ve değerli etlerin elde edildiği bölümleri tanımlayabilir.
4 1516480 Ette postmortem değişiklikleri yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 2 4 5 3
2 5 4 5 3 2 3 4 2
3 4 4 5 2 2 2 4 2
4 4 3 5 2 2 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr