Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Şule SANAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Day, R.A. (1997) Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? TUBİTAK, Ankara Armağan, İ. (1983) Yöntem Bilim -2: Bilimsel Araştırma Yöntemleri. D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fak. Yay., İzmir Karasar, N. (1994) Bilimsel Araştırma Yöntemi. 3A Araştırma-Eğitim A.Ş., Ankara Alaçam, E. (1991) Araştırma ve Yayın İlkeleri. Konya İNTERNET

Dersin İçeriği

Bu derste araştırma teknikleri ve yayın etiği konularındaki temel kavramlar, kurallar ve yöntemler ile bilimsel alanda çalışma yaparken uyulması gereken etik kurallar ele alınacaktır.

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiği konularıyla ilgili kavram ve yaklaşımları öğretmek, bilimsel çalışma yöntemleri ve yayınların hazırlanması sırasında uyulması gereken araştırma ve yayın etiği kurallarının öğrenilmesini sağlanmak amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma PHOTO-2020-03-18-12-53-25.jpg
2 Konu seçimi
3 Araştırma sorumluluğu
4 Disiplinsiz araştırma
5 Bilimsel yanıltma ve yalancılık
6 Bilimsel yanıltma nedenleri
7 Bilimsel yanıltma nedenleri
8 VİZE SINAVI
9 Araştırma etiği
10 Araştırma etiği
11 Araştırma etiği
12 Araştırma etiği
13 Yayın etiği
14 Yayın etiği
15 Yayın etiği
16 Ödev değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491167 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Araştırma ve Yayın Etiği dersinde temel kavramların öğrenilmesi
2 1491168 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Araştırma ve Yayın Etiği dersinde alanında özgün bir konuyu etik duyarlılıkla araştırma ve projelendirme becerisi kazandırma
3 1491169 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Araştırma ve Yayın Etiği dersinde problemlerin etik ve deontoloji kapsamında çözümünde yetkinliği kazandırma
4 1491170 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Araştırma ve Yayın Etiği dersinde alanında sorunları bilimsel düşünce yapısı içerisinde değerlendirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75057 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75058 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75059 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75060 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75054 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75053 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75056 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
9 75055 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 9
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 4 3 5 2 5 5
2 1 2 4 3 5 2 5 5
3 1 2 4 3 5 2 5 5
4 1 2 4 3 5 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr