Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Serhan Serhat AY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Laboratuvar hayvanlarında üreme, üreme sorunları ve bu sorunlara yaklaşım konusunda bilgi sahibi olmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar hayvanlarında üreme özellikleri Laboratuvar hayvanlarında üreme özellikleri.pdf
2 Laboratuvar hayvanlarında üreme özellikleri II Laboratuvar hayvanlarında üreme özellikleri.pdf
3 Laboratuvar hayvanlarında üreme özellikleri III Laboratuvar hayvanlarında üreme özellikleri.pdf
4 Ratlarda seksüel siklus Laboratuvar hayvanlarında üreme özellikleri.pdf
5 Farelerde seksüel siklus Laboratuvar hayvanlarında üreme özellikleri.pdf
6 Tavşanlarda seksüel siklus Laboratuvar hayvanlarında üreme özellikleri.pdf
7 Laboratuvar hayvanlarında vaginal sitoloji alma teknikleri Laboratuvar hayvanlarında üreme özellikleri.pdf
8 Laboratuvar hayvanlarında vaginal sitoloji okuma ve yorumlama Laboratuvar hayvanlarında üreme özellikleri.pdf
9 Laboratuvar hayvanlarında reprodüktif sistem patolojisi I
10 Laboratuvar hayvanlarında reprodüktif sistem patolojisi II
11 Ratlarda gerçekleştirilen jinekolojik operasyonlar
12 Farelerde gerçekleştirilen jinekolojik operasyonlar
13 Tavşanlarda gerçekleştirilen jinekolojik operasyonlar
14 Erkek laboratuvar hayvanlarında reprodüktif özellikler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78438 Evcil hayvanlarda doğum ve jinekolojinin temelleri, üreme organları ve meme hastalıklarının hücresel, fizyolojik ve endokrinolojik mekanizmaları ve bu hastalıkların tedavileri ile reprodüktif biyoteknoloji ve sürü fertilite yönetimi alanlarındaki bilgisini özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirebilecek tanımlara ulaşır
2 78439 Veteriner hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
3 78443 Veteriner doğum ve jinekoloji bilim dalı ve ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir. Bu alandaki bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
4 78444 Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
5 78440 Veteriner doğum ve jinekoloji bilim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde literatürü inceleyerek değerlendirir ve araştırma önerileri geliştirir.
6 78442 Veteriner doğum ve jinekoloji alanında diğer araştırıcılar, bilimsel topluluklar ve halk düzeyinde anlaşılabilir ve etkin bir sunum yapma, sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi kazanır.
7 78441 Özgün bir araştırma sürecini, bağımsız olarak planlama, tasarlama, uygulama ve uyarlama becerisine sahiptir

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr