Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Professor Ali ERTEKİN (Head of Department) Professor Gül Fatma YARIM Associate Professor Sena ÇENESİZ Assistant Professor Cevat NİSBET Assistant Professor Gülay ÇİFTCİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 6th ed., Academic Press, USA Jayaraman J (2011). Laboratory Manual in Biochemistry. New Age International Pvt Ltd. Publishers Boyer RF (2011). Biochemistry Laboratory: Modern Theory and Techniques 2nd ed. Prentice Hall

Dersin İçeriği

Plazma lipoproteinlerinin ultrasantrifüj yöntemleri ile separasyonu, lipoproteinlerin hızlı sıvı kromatografisi kullanılarak izolasyonu, apolipoprotein poliakrilamid jel elektroforez ile ayırımı, LDL HDL alt sınıflarının ayrılması elektroforetik ayırımı, lipoprotein partiküllerinin ölçümleri

Dersin Amacı

Bu derste, kan lipoproteinlerinin analiz yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Plazma lipoproteinlerinin ultrasantrifüj yöntemleri ile separasyonu,
2 Plazma lipoproteinlerinin ultrasantrifüj yöntemleri ile separasyonu,
3 Plazma lipoproteinlerinin ultrasantrifüj yöntemleri ile separasyonu,
4 lipoproteinlerin hızlı sıvı kromatografisi kullanılarak izolasyonu
5 lipoproteinlerin hızlı sıvı kromatografisi kullanılarak izolasyonu
6 lipoproteinlerin hızlı sıvı kromatografisi kullanılarak izolasyonu
7 lipoproteinlerin hızlı sıvı kromatografisi kullanılarak izolasyonu
8 LDL HDL alt sınıflarının ayrılması
9 LDL HDL alt sınıflarının ayrılması
10 LDL HDL alt sınıflarının ayrılması
11 apolipoprotein poliakrilamid jel elektroforez ile ayırımı
12 apolipoprotein poliakrilamid jel elektroforez ile ayırımı
13 apolipoprotein poliakrilamid jel elektroforez ile ayırımı
14 elektroforetik ayırımı, lipoprotein partiküllerinin ölçümleri
15 elektroforetik ayırımı, lipoprotein partiküllerinin ölçümleri
16 elektroforetik ayırımı, lipoprotein partiküllerinin ölçümleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 4 1 4
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
10 Tartışma 7 4 28
19 Beyin Fırtınası 7 4 28
20 Rapor Hazırlama 2 1 2
21 Rapor Sunma 2 1 2
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
36 Rapor 2 1 2
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 1 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
94242 1434609 Plazma lipoproteinlerinin ultrasantrifüj yöntemleri ile separasyonu,
94243 1406795 lipoproteinlerin hızlı sıvı kromatografisi kullanılarak izolasyonu
94244 1418512 LDL HDL alt sınıflarının ayrılması
94245 1423081 apolipoprotein poliakrilamid jel elektroforez ile ayırımı
94246 1412610 elektroforetik ayırımı, lipoprotein partiküllerinin ölçümleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75145 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 75146 Temel biyokimyasal kavramları ve biyokimya laboratuvarında kullanılan teknikleri bilir ve biyokimyasal analizleri yapabilir
3 75147 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 75151 Eğitim ve araştırmada kendisi tarafından yönü belirlenmiş bilimsel çalışma perspektifine ve anlayışına sahiptir
5 75149 Yabancı bir dili uluslararası bilimsel etkinliklere katılabilecek düzeyde geliştirir
6 75150 Güncel bilimsel raporları takip eder, değerlendirir, biyokimya alanında bilimsel makale yazabilir ve yayınlatabilir
7 75148 Bilimsel bir konuda hipotez üretebilir, bu hipotezleri deneysel çalışmalar yaparak ortaya koyabilir ve bilimsel bir araştımayı yürütebilecek kuramsal ve uygulamalı birikime sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
94242 3 4 2 2 2 2 2
94243 3 4 2 2 2 2 2
94244 3 4 2 2 2 2 2
94245 3 4 2 2 2 2 2
94246 3 4 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr