Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Professor Ali ERTEKİN (Head of Department), Professor Gül Fatma YARIM, Associate Professor Sena ÇENESİZ, Associate Professor Cevat NİSBET, Associate Professor Gülay ÇİFTCİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. Sixth Edition Champe PC, Harvey RA, Ferrier DR2010. Biochemistry (Lippincott's Illustrated Reviews Series). Lippincott Williams & Wilkins Sözbilir NB, Bayşu N. 2008. Biochemistry. Öncü Basımevi-Ankara

Dersin İçeriği

Lipidlerin sindirimi, taşınması ve emilimi, lipid sindirimi ve emiliminin regülasyonu ve kontrolü, safra tuzları, pankreatik lipaz, yağ asidi yıkımı, β-oksidasyon, hipertrigliseridemi, hiperlipidemi, lipid depo bozuklukları, yağ oksidasyon bozuklukları

Dersin Amacı

Bu derste, lipid metabolizmasınıntemel kavramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lipidlerin sindirimi, taşınması ve emilimi
2 Lipidlerin sindirimi, taşınması ve emilimi
3 Lipidlerin sindirimi, taşınması ve emilimi
4 Lipid sindirimi ve emiliminin regülasyonu ve kontrolü
5 Lipid sindirimi ve emiliminin regülasyonu ve kontrolü
6 Lipid sindirimi ve emiliminin regülasyonu ve kontrolü
7 Safra tuzları, pankreatik lipaz, yağ asidi yıkımı
8 Safra tuzları, pankreatik lipaz, yağ asidi yıkımı
9 Safra tuzları, pankreatik lipaz, yağ asidi yıkımı
10 β-oksidasyon, hipertrigliseridemi, hiperlipidemi
11 β-oksidasyon, hipertrigliseridemi, hiperlipidemi
12 β-oksidasyon, hipertrigliseridemi, hiperlipidemi
13 Lipid depo bozuklukları, yağ oksidasyon bozuklukları
14 Lipid depo bozuklukları, yağ oksidasyon bozuklukları
15 Lipid depo bozuklukları, yağ oksidasyon bozuklukları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1482190 Lipidlerin sindirimi, taşınması ve emilimi
2 1482191 Lipid sindirimi ve emiliminin regülasyonu ve kontrolü
3 1482189 Safra tuzları, pankreatik lipaz, yağ asidi yıkımı
4 1482192 β-oksidasyon, hipertrigliseridemi, hiperlipidemi
5 1482193 Lipid depo bozuklukları, yağ oksidasyon bozuklukları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75145 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 75146 Temel biyokimyasal kavramları ve biyokimya laboratuvarında kullanılan teknikleri bilir ve biyokimyasal analizleri yapabilir
3 75147 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 75151 Eğitim ve araştırmada kendisi tarafından yönü belirlenmiş bilimsel çalışma perspektifine ve anlayışına sahiptir
5 75149 Yabancı bir dili uluslararası bilimsel etkinliklere katılabilecek düzeyde geliştirir
6 75150 Güncel bilimsel raporları takip eder, değerlendirir, biyokimya alanında bilimsel makale yazabilir ve yayınlatabilir
7 75148 Bilimsel bir konuda hipotez üretebilir, bu hipotezleri deneysel çalışmalar yaparak ortaya koyabilir ve bilimsel bir araştımayı yürütebilecek kuramsal ve uygulamalı birikime sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 3 3
2 4 4 3 3 3 3 3
3 4 4 3 3 3 3 3
4 4 4 3 3 3 3 3
5 4 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr