Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Professor Ali ERTEKİN (Head of Department) Professor Gül Fatma YARIM Associate Professor Sena ÇENESİZ Assistant Professor Cevat NİSBET Assistant Professor Gülay ÇİFTCİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 6th ed., Academic Press, USA Sözbilir NB, Bayşu N. 2008. Biochemistry. Öncü Basımevi-Ankara

Dersin İçeriği

Hiperglisemi, hipoglisemi, diyabet, glikojen depo hastalıkları, galaktozemi, kalıtsal fruktoz intoleransı, glukoz-6-fosfat eksikliği, mukopolisakkaridozlar, lizozomal α-glukozidaz yetersizliği

Dersin Amacı

Bu derste, karbonhidrat metabolizması bozukluklarının öğretilmesi amaçlanmaktadır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hiperglisemi, hipoglisemi glukoz-6-fosfat eksikliği
2 Hiperglisemi, hipoglisemi glukoz-6-fosfat eksikliği
3 Hiperglisemi, hipoglisemi glukoz-6-fosfat eksikliği
4 Hiperglisemi, hipoglisemi glukoz-6-fosfat eksikliği
5 diyabet, glikojen depo hastalıklarıdiyabet,
6 diyabet, glikojen depo hastalıkları
7 diyabet, glikojen depo hastalıkları
8 galaktozemi, kalıtsal fruktoz intoleransı
9 galaktozemi, kalıtsal fruktoz intoleransı
10 galaktozemi, kalıtsal fruktoz intoleransı
11 mukopolisakkaridozlar
12 mukopolisakkaridozlar
13 mukopolisakkaridozlar
14 lizozomal α-glukozidaz yetersizliği
15 lizozomal α-glukozidaz yetersizliği
16 lizozomal α-glukozidaz yetersizliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
13 Deney 6 1 6
20 Rapor Hazırlama 2 1 2
21 Rapor Sunma 2 1 2
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 33 33
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 5 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
94146 1482218 Hiperglisemi, hipoglisemi glukoz-6-fosfat eksikliği
94147 1482219 diyabet, glikojen depo hastalıkları
94148 1482221 galaktozemi, kalıtsal fruktoz intoleransı
94149 1482222 mukopolisakkaridozlar
94150 1482220 lizozomal α-glukozidaz yetersizliği

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75145 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 75146 Temel biyokimyasal kavramları ve biyokimya laboratuvarında kullanılan teknikleri bilir ve biyokimyasal analizleri yapabilir
3 75147 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 75151 Eğitim ve araştırmada kendisi tarafından yönü belirlenmiş bilimsel çalışma perspektifine ve anlayışına sahiptir
5 75149 Yabancı bir dili uluslararası bilimsel etkinliklere katılabilecek düzeyde geliştirir
6 75150 Güncel bilimsel raporları takip eder, değerlendirir, biyokimya alanında bilimsel makale yazabilir ve yayınlatabilir
7 75148 Bilimsel bir konuda hipotez üretebilir, bu hipotezleri deneysel çalışmalar yaparak ortaya koyabilir ve bilimsel bir araştımayı yürütebilecek kuramsal ve uygulamalı birikime sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
94146 4 4 3 3 3 3 3
94147 4 4 3 3 3 3 3
94148 4 4 3 3 3 3 3
94149 4 4 3 3 3 3 3
94150 4 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr