Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Professor Ali ERTEKİN (Head of Department) Professor Gül Fatma YARIM Associate Professor Sena ÇENESİZ Assistant Professor Cevat NİSBET Assistant Professor Gülay ÇİFTCİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Shafique S (2012). Polymerase Chain Reaction: Procedure, Principles, Real time PCR, Optimization, Applications, PCR Arrays, Array System Performance, Protocol, Variations, LAP LAMBERT Academic Publishing

Dersin İçeriği

PCR uygulamaları, PCR kinetiği, reaktifler ve enstrümantasyon, PCR tamponları, PCR premiksleri, PCR optimizasyonu, kontaminasyon problemleri ve önlenmesi PCR ürünlerinin analizi, sekansı, saflaştırılması ve klonlama

Dersin Amacı

Bu derste, PCR tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 PCR uygulamaları, PCR kinetiği, reaktifler ve enstrümantasyon
2 PCR uygulamaları, PCR kinetiği, reaktifler ve enstrümantasyon
3 PCR uygulamaları, PCR kinetiği, reaktifler ve enstrümantasyon
4 PCR uygulamaları, PCR kinetiği, reaktifler ve enstrümantasyon
5 PCR tamponları, PCR premiksler
6 PCR tamponları, PCR premiksler
7 PCR tamponları, PCR premiksler
8 PCR tamponları, PCR premiksler
9 PCR optimizasyonu, kontaminasyon problemleri ve önlenmesi
10 PCR optimizasyonu, kontaminasyon problemleri ve önlenmesi
11 PCR optimizasyonu, kontaminasyon problemleri ve önlenmesi
12 PCR optimizasyonu, kontaminasyon problemleri ve önlenmesi
13 PCR ürünlerinin analizi, sekansı, saflaştırılması ve klonlama
14 PCR ürünlerinin analizi, sekansı, saflaştırılması ve klonlama
15 PCR ürünlerinin analizi, sekansı, saflaştırılması ve klonlama
16 PCR ürünlerinin analizi, sekansı, saflaştırılması ve klonlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 4 1 4
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
10 Tartışma 7 4 28
19 Beyin Fırtınası 7 4 28
20 Rapor Hazırlama 2 1 2
21 Rapor Sunma 2 1 2
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
36 Rapor 2 1 2
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 1 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
94247 1482415 PCR uygulamaları, PCR kinetiği, reaktifler ve enstrümantasyon
94248 1482416 PCR tamponları, PCR premiksler
94249 1482417 PCR optimizasyonu, kontaminasyon problemleri ve önlenmesi
94250 1482418 , PCR ürünlerinin analizi, sekansı, saflaştırılması ve klonlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75145 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 75146 Temel biyokimyasal kavramları ve biyokimya laboratuvarında kullanılan teknikleri bilir ve biyokimyasal analizleri yapabilir
3 75147 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 75151 Eğitim ve araştırmada kendisi tarafından yönü belirlenmiş bilimsel çalışma perspektifine ve anlayışına sahiptir
5 75149 Yabancı bir dili uluslararası bilimsel etkinliklere katılabilecek düzeyde geliştirir
6 75150 Güncel bilimsel raporları takip eder, değerlendirir, biyokimya alanında bilimsel makale yazabilir ve yayınlatabilir
7 75148 Bilimsel bir konuda hipotez üretebilir, bu hipotezleri deneysel çalışmalar yaparak ortaya koyabilir ve bilimsel bir araştımayı yürütebilecek kuramsal ve uygulamalı birikime sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
94247 3 4 2 2 2 2 2
94248 3 4 2 2 2 2 2
94249 3 4 2 2 2 2 2
94250 3 4 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr