Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atabay S. ,Planlamada donatı olarak spor alanları ve uygulamaları, Yıldız Üni. Mim. Fak. Sempozyum Bildirileri,İst.1989

Dersin İçeriği

Sporun insan yaşamındaki yeri, spor yapma amaçları,Spor tesislerinin tanımı, önemi ve uygulamadaki türleri,Türkiye’deki spor tesisleri sorunları,Spor tesislerinin yapımı, tasarım ve planlamasındaki temel unsurlar,Olimpiyat Oyunları spor tesisleri,Spor tesislerinin işletilmesi şartları

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sporun ulusal ve uluslar arası amaçlara ulaşabilmesindeki temel unsurlarından biri olan ve spor faaliyetlerinin yapıldığı spor tesislerinin planlanması, tasarım ve yapımındaki esasları, işletme şartları ve özelliklerini öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sporun insan yaşamındaki yeri ve önemi Spor yapma amaçları
2 Spor tesislerinin tanımı ve önemi Analiz aşamasındaki spor tesislerinin uygulamadaki türleri Spor tesislerinin çeşitleri
3 Türkiye’deki spor tesisleri sorunları Spor tesislerinin yapımındaki temel prensipler Tesislerin yapımında görev alan kurumlar
4 Spor tesisleri planlaması
5 Spor tesislerinin tasarım ve yapımında dikkat edilecek esaslar Örnek bir spor salonu tesisi
6 Spor salonunda olması gereken özellikler Spor salonu programlaması Spor tesislerinin kullanıcıları
7 Olimpiyat Oyunları tesisleri
8 Ara Sınav
9 Takım sporları saha ölçüleri (Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol)
10 Bireysel sporlar saha ölçüleri (Atletizm, cimnastik, tenis, yüzme)
11 Tesis planlamada donatı olarak spor alanları
12 Spor tesislerinin işletilmesinde göz önüne alınacak işletme şartları Spor tesisleri işletme yönetmeliği
13 Spor tesislerinin yönetimi Spor tesislerinin bakım ve onarımı
14 Spor tesislerinden faydalanma ve tesislerin tahsisi
15 Dönem projesi sunumları
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 25 2 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 35 2 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
108072 1460238 Sporun insan yaşamındaki yeri, önemi ve spor yapma amaçlarını kavrayabilme
108073 1460239 Spor tesislerine neden ihtiyaç duyulur cevabını arama
108074 1460235 Spor tesislerinin ülkelere kazandırdığı katkıları değerlendirebilme
108075 1460237 Türkiye’ deki spor tesislerinin sorunlarını tartışabilme
108076 1460236 Spor tesisi yapımı, tasarımı ve planlamasındaki temel unsurları öğrenme
108094 1460234 Spor tesisi oluşturulmasına yönelik projeler geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75186 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 75187 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 75188 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 75189 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 75198 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 75191 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 75190 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
8 75192 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 75195 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
10 75194 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 75193 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
12 75197 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
13 75196 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
108072 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
108073 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
108074 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
108075 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
108076 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
108094 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr