Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Menderes KABADAYI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ACSM's Health-Related Physical Fitness Assessment Manual, Wolters Kluwer,Lippincott Williams &Wilkins, 2008. C. John.Gore (Ed), Ausrtalian Sports Commission, Physiological Tests for Elite Athletes, Human Kinetics, ISBN:0-7360-0326-6, 2000. Debra J.R. A Multilevel Approach to Study of Motor Control and Learning, Ally&Bacon,1997. J.R.Morrow, A.W.Jakson, J.G.Disch, D.P.Mood, Mood, Measurement and Evaluations in Human Performance,HumanKinetics,1995. Peter j. Maud, Carl Foster, Physiological Assesment of Human Fitness, Human Kinetcs 1995. Vivian H.Heyward, Advanced Fitness Assessment and Exercise prescription, human Kinetics 2002. Edward m. Winter, Andrew M. Jones, R.C. Richarda Davison, Paul D. Bromley, Tom H.Mercer, Sports And Exercise Physiology Testing,Routlege, ISBN10:0-415-36140-0, 2007. Adnan Kamar, Sporda Yetenek Beceri ve Performans Testleri, Nobel, ISBN:975-591-513-3, 2003.

Dersin İçeriği

Ölçme ve değerlendirme planlama, ölçme ve değerlendirmede bilgisayar kullanımı, fiziksel uyğunluğu değerlendirme uygulamaları,aerobik gücün ölçülmesi ( Direk), aerobik gücün ölçülmesi (İndirek ),kan laktatı ve respiratuar sistem ölçümleri, anaerobik güç ve kapasite ölçümleri, hareket genişliğinin ölçümü, antropometrik ölçümler , motor yeteneğin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sürat, dayanıklılık , kuvvetin değerlendirilmesi, reaksiyon-hareket-tepki zamanı ölçümü, gençlerde ve yetişkinlerde fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi, sporda psikolojik ölçüm ve değerlendirmeler.

Dersin Amacı

Sporcuların fiziksel, fizyolojik ve psikolojik özelliklerin ölçülmesi ve antrenman sonuçlarının değerlendirilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN YAPILIŞ AMAÇLARI HAFTA 1.pptx
2 Test Sonuçlarına Etki Eden Faktörler HAFTA 2.pptx
3 Sporcularda Performans Testleri Çeşitleri (Fiziksel ve Antropometrik Testler) HAFTA 3.pptx
4 Sporcularda Performans Testleri Çeşitleri (Aerobik ve Anaerobik Testler) HAFTA 4.pptx
5 Sporcularda Performans Testleri Çeşitleri (Çabukluk Testleri) HAFTA 5.pptx
6 Sporcularda Performans Testleri Çeşitleri (Çeviklik Testleri) HAFTA 6.pptx
7 ARA SINAV
8 Sporcularda Performans Testleri Çeşitleri (El kavram ve İzometrik Sırt Kuvvet Testleri) HAFTA 8.pptx
9 Sporcularda Performans Testleri Çeşitleri (İzokinetik dinamometreler ile ölçülen kuvvet testleri) HAFTA 9.pptx
10 Sporcularda Performans Testleri Çeşitleri (İzokinetik dinamometreler ile ölçülen kuvvet testleri) HAFTA 10.pptx
11 Sporcularda Performans Testleri Çeşitleri (Solunum Fonksiyon Testleri) HAFTA 11.pptx
12 Sporcularda Performans Testleri Çeşitleri (Solunum Kas Kuvveti Testleri) HAFTA 12.pptx
13 TÜM TESTLERİN UYGULAMALI ANLATIMI
14 TÜM TESTLERİN UYGULAMALI ANLATIMI VE FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 2 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 2 2 4
5 Derse Katılım 28 2 56
6 Uygulama/Pratik 22 2 44
7 Laboratuvar 22 2 44

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459265 Beden kompozisyonu ve antropometrik testleri uygulayabilir ve değerlendirebilir
2 1459266 Spor Branşına özgü fizyolojik özellikleri belirler ve test uygulayabilir , değerlendirebilir.
3 1459267 Fiziksel ve fonksiyonel kapasiteleri ölçen saha tesylerini uygulayabilir ve değerlendirebilir.
4 1459268 Fiziksel ve fonksiyonel kapasiteleri ölçen laboratuar testelrini uygulayabilir ve değerlendirebilir.
5 1459269 Test öncesi hazırlık koşullarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75186 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 75187 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 75188 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 75189 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 75198 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 75191 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 75190 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
8 75192 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 75195 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
10 75194 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 75193 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
12 75197 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
13 75196 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr