Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Mehmet ÇEBİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Meral Hazır, ’Spor Masajı Teori ve Uygulaması’, Ankara-2001. Otman S.A. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, 5. baskı, Ankara, 2015. Roy Berthold, ‘Bilimsel Masaj Tekniği’ Çev.Ahu Tunçgil, İstanbul-1996. American Physical Therapy Association (APTA), World Confederation for Physical Therapy (WCPT) dökumanları

Dersin İçeriği

İnsan Anatomisi, Masaj Hareketleri, Uygulama Şekilleri Ve Yöntemleri Öğrenimi Egzersiz Performansını Değerlendirmenin Temel Prensiplerini Bilmek, Egzersizin Farklı Yaş Ve Cinsiyetlerdeki Etkilerinin Farklarını Bilmek, Farklı Çevre Koşullarında Egzersize Olan Cevaplardaki Değişiklikleri Bilmek. Öğrencilerin Toplumda Özel İhtiyaçları Olan Kişilerin Fitnes Ve Sağlığını Geliştirmek İçin Egzersiz Programı Oluşturma Ve Uygulama,

Dersin Amacı

Rehabilitasyon Tanımı, İçeriği, Tedavisi, Rehabilitasyonda Multidisipliner Ekip Çalışması, Egzersiz Sırasında İnsan Vücudunda Meydana Gelen Fizyolojik Değişikliklerin Temellerini Öğrenmek, Akut Ve Kronik Egzersizin Etkilerini Bilmek,

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Egzersiz ve Rehabilitasyon Nedir? 1. Hafta(Egzersiz ve Rehabilitasyon Nedir)MC.docx
2 Omuz Egzersizleri ve Rehabilitasyonu 2. Hafta(Omuz Egzersizleri ve Rehabilitasyonu)MC.docx
3 Bel Egzersizleri ve Rehabilitasyonu 3. Hafta(Bel Egzersizleri ve Rehabilitasyonu)MC.docx
4 Boyun ve Omuz Egzersizleri 4. Hafta(Boyun ve Omuz Egzersizleri )MC.docx
5 Ostrepoza Egzersiz 5. Hafta(Ostrepoza Egzersiz)MC.docx
6 Doğum Öncesi Ve Sonrası Egzersiz Ve Rehabilitasyon 6. Hafta(Doğum Öncesi Ve Sonrası Egzersiz Ve Rehabilitasyon)MC.docx
7 Ara Sınav 7. Hafta(Ara Sınav)MC.docx
8 Egzersiz Tedavisi, Spor Sakatlıkları 8. Hafta(Egzersiz Tedavisi, Spor Sakatlıkları)MC.docx
9 Egzersiz ve Rehabilitasyonda Masajın Etkisi 9. Hafta(Egzersiz ve Rehabilitasyonda Masajın Etkisi)MC.docx
10 Spor Travmalarında Rehabilitasyon İlkeleri 10. Hafta(Spor Travmalarında Rehabilitasyon İlkeleri)MC.docx
11 Egzersiz ve Rehabilitasyon Tedavisinde Beslenme 11. Hafta(Egzersiz ve Rehabilitasyon Tedavisinde Beslenme)MC.docx
12 Egzersiz ve Rehabilitasyon Tedavisinde Vitamin Ve Ergonojik Yardım 12. Hafta(Egzersiz ve Rehabilitasyon Tedavisinde Vitamin Ve Ergonojik Yardım)MC.docx
13 Kişisel Egzersiz Rehabilitasyonu Programı Hazırlanmasındaki İlkeler 13.Hafta(Kişisel Egzersiz Rehabilitasyonu Programı Hazırlanmasındaki İlkeler)MC.docx
14 Yaşlılarda Egzersiz Rehabilitasyon Programları 14. Hafta(Yaşlılarda Egzersiz Rehabilitasyon Programları)MC.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
10 Tartışma 30 2 60
11 Soru-Yanıt 15 1 15
29 Bireysel Çalışma 16 1 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504186 Rehabilitasyon ekip çalışmasını bilir
2 1504187 İlgili özel konuların uygulama prensipleri konusunda teorik bilgiler kazanır
3 1504188 İlgili özel konularda egzersiz ve rehabilitasyona ilişkin tedavi yöntemlerini uygular
4 1504318 Masajın anatomisi, sınıflandırılması ve tedavi yöntemlerini kavrayabilme
5 1504319 Öğrencilerin fizyoterapi değerlendirmesini yapabilir, tedavi programını çizip sunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75186 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 75187 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 75188 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 75189 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 75198 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 75191 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 75190 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
8 75192 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 75195 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
10 75194 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 75193 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
12 75197 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
13 75196 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
2 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr