Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Şule SANAL, Doç. Dr. Berfin Melikoğlu GÖLCÜ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Akarsu, B. Ahlak Öğretileri. Remzi Kitabevi, 1982. 2. Aristoteles. Nicomakhos’a Etik, Bilgesu Yayıncılık, 2007. 3. Atabek E. M. Tıbbi Deontoloji Konuları. İstanbul: 1983. 4. Bekman, M. Veteriner Hekimliğimizin Büyükleri. Marifet Basımevi, İstanbul, 1945. 5. Erk, N. İslam Medeniyeti Çağında Veteriner Tababette Gelişmeler ve "Naseri". AÜ Vet. Fak. Yay: 109, Ankara 1959. 6. Kant, I. Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, Türkiye Felsefe Kurumu, 2009. 7. Menteş, A. Türk Veteriner Hekimliği Tarihinde Deontoloji, Ülkemizde ve Dünyada Bugünkü Durum, 1996.

Dersin İçeriği

Deontoloji dersine ilişkin temel kavramlar, tarihsel gelişim, modern felsefede başlıca temsilcileri ve deontoloji konusundaki temel literatür bilgidir.

Dersin Amacı

Deontoloji konusunda genel terminoloji ve temel literatür bilgisini kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deontolojiye giriş
2 Temel Kavramlar
3 Tarihsel gelişim
4 Modern felsefede başlıca temsilcileri
5 Deontoloji konusundaki temel literatür
6 Örnek metinler
7 Örnek metinler
8 Ara Sınav
9 Sağlık Bilimlerinde deontoloji konusunun yeri ve önemi
10 Mevzuat – deontoloji ilişkisi ve uygulama alanları
11 Uluslararası sözleşmeler - I
12 Uluslararası sözleşmeler - II
13 Örnek metin incelemeleri
14 Örnek metin incelemeleri
15 Örnek metin incelemeleri
16 İnternet kaynaklarının tanıtımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489487 Deontoloji alanının tarihi gelişimini tanımlar.
2 1489488 Deontoloji alanının temel kavramlarını tanımlar.
3 1489489 Veteriner hekimin hukuki, idari ve cezai sorumluluğun konularında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77780 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 77781 Öğrenme Yetkinliği
3 77782 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
4 77783 Alana Özgü Yetkinlik

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 5
2 3 3 3 5
3 3 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr