Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Berfin Melikoğlu Gölcü, Doç. Dr. Şule Sanal *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dunlop, R.H. and Williams, D.J. (1996) Veterinary Medicine – An Illustrated History. Mosby, Missouri Karasson, D. (1988) A Concise History of Veterinary Medicine.Budapest Smithcors, J. F. (1958) Evolution of the veterinary art: A narrative account to 1850, London, Baillière, Tindall and Cox Erk, N. (1966) Veteriner Tarihi. Ankara Üniversitesi Basımevi

Dersin İçeriği

Tarihsel süreçte veteriner hekimlerin halk sağlığına ve sağlık bilimlerine yapmış olduğu katkılar

Dersin Amacı

Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları dersinde konuyla ilgili geçmişten günümüze geçen süreçte konuyla ilgili alanda veteriner hekimliği mesleğinin katkılarının neler olduğu konusunun öğrenilmesi ve günümüzdeki bu katkıların bilimsel bakış açısıyla incelenmesinin kazandırılması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halk sağlığı kavramı - -
2 Halk sağlığı kavramı - -
3 Halk sağlığının gelişim süreci - -
4 Halk sağlığının gelişim süreci - -
5 Koruyucu veteriner hekimlik kavramı - -
6 Koruyucu veteriner hekimlik kavramı - -
7 Veteriner hekimler ve halk sağlığı - -
8 Arasınav - -
9 Veteriner hekimler ve halk sağlığı - -
10 Hekim-veteriner hekim işbirliği - -
11 Hekim-veteriner hekim işbirliği -
12 Veteriner hekimlik halk sağlığı örgütlenmesi - -
13 Veteriner hekimlik halk sağlığı örgütlenmesi - -
14 Uluslararası örgütlerin veteriner hekimlik halk sağlığı çalışmaları - -
15 Uluslararası örgütlerin veteriner hekimlik halk sağlığı çalışmaları - -
16 Final Sınavı - -

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506999 Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkılarında konunun tarihi bilgilerini kavramsal olarak ele alma
2 1507000 Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları dersinde bu katkıların neler olduğu bilgilerini geliştirme
3 1507001 Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları dersinde veteriner hekim –tıp hekimi işbirliğini öğrenmek
4 1507002 Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları dersinde farklı kurum ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin değerlendirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77780 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 77781 Öğrenme Yetkinliği
3 77782 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
4 77783 Alana Özgü Yetkinlik

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 5
2 4 4 4 5
3 3 4 3 5
4 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr