Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Alper ÇİFTCİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Clinical Veterinary Microbiology (2013), Markey et al., Second Ed., Mosby, Elsevier.

Dersin İçeriği

Dersin tanımı, amacı ve bölümleri Veteriner hekimlikte mastitisin etiyolojisi ve epizootiyolojinin açıklamaları ve bulaşma yoluna göre sınıflandırma Mastitisten sorumlu önemli bakteriyel etkenlerin izolasyon ve identifikasyonlarında kullanılan yöntemler

Dersin Amacı

Programa katılan öğrencileri, mastitisin etiyolojisi ve mastitise neden olan bakteriyel etkenlerin teşhisinde izlenecek laboratuvar prosedürleri hakkında bilgilendirmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hakkında bilgilendirme
2 Meme savunma sistemleri
3 Mastitisin tanımı ve sınıflandırılması
4 Mastitisin süt inekçiliğinde sağlık ve ekonomik yönden önemi
5 Mastitisin sebepleri çevresel nedenler, ineğe bağlı nedenler ve mikroorganizmalar
6 Mastitise neden olan mikroorganizmalar
7 Kontagiyöz mastitisler
8 Çevresel mastitisler
9 Ara sınav
10 Mastitisin laboratuvar teşhisi-1
11 Mastitisin laboratuvar teşhisi-2
12 Mastitisin laboratuvar teşhisi-3
13 Mastitisin laboratuvar teşhisi-4
14 Mastitisin laboratuvar teşhisi-5
15 Mastitisten korunma yöntemleri ve mastitis kontrol programı-1
16 Mastitisten korunma yöntemleri ve mastitis kontrol programı-2

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 16 1 16
47 Laboratuvar Sınavı 2 1 2
54 Ev Ödevi 3 4 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1447913 Veteriner hekimlikte mastitisn önemini kavrar
2 1447917 Mastitisin etiyolojisi ve epizootiyolojisini bilir ve bulaşma yoluna göre sınıflandırma yapabilir
3 1447918 Mastitise neden olan önemli bakteriyel etkenlerin kültür yöntemlerini bilir
4 1447943 Mastitise neden olan önemli bakteriyel etkenlerine yönelik identifikasyon metotlarını bilir
5 1447950 İzolasyon ve identifikasyon yöntemlerini mastitisin teşhisi için kullanabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76685 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 76686 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 76692 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
4 76687 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
5 76694 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 76688 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 76690 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 76693 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 76695 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 76689 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 76691 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 76696 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 2 2 2 4 2 1 2 3 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 5 1
4 5 2 5 4 3 2 5 5 3 3 3 3
5 5 2 5 3 3 3 5 5 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr