Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Oktay Genç *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Playfair JHL, Chain BM: Immunology at a glance, 7 th ed, 2001, Blackwell Science-United Kingdom 2- Tizard IR: Veterinary Immunoolgy An Introduction, Sixth Edition, W.B. Saunders Elsevier, 2009 3- Schultz RD: Veterinary vaccines and diagnostics 4- Wood P: Understanding Immunology. 2 nd ed, 2006, England 5- Day MJ: Clinical Immunology of the dog and cat. Manson Publishing/The Veterinary Pres, 2008. 6- www.blink.biz/immunoanimations/index1.html

Dersin İçeriği

- İmmünolojinin tanımı, tarihçesi - İmmün sistemin hücre, organları ve fonksiyonları - Doku ve organlarda İmmün yanıt gelişimi - İmmün sistemin sınıflandırılması - Enfeksiyon ve aşıya bağlı immünyanıt gelişimi - İmmünyanıtın tespiti

Dersin Amacı

Bireyin immün sistemin yapısı, elemanları, fonksiyonları ile kazanılmış ve doğal bağışıklık ile sağlanan immün yanıt, evcil hayvanlarda aşı ve enfeksiyon durumlarında gelişen immün yanıtın yorumlanması; bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testlerin uygulanması ve yorumlanması konularında beceri kazanmasını sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İmmunoloji ve serolojinin tanımı ve temel kavramlar
2 İmmün sistem hücreleri İmmun sistem hücreleri, 2019 2. ders.ppt
3 İmmün sistem organları imm.sistem -organları, 2019-3. ders.ppt
immunoloji-giris.ppt
4 Non spesifik immün yanıt mekanizması ve önemi
5 Hücrelerarsı ilişkiler, fagositoz, komplement, ADCC FAGOSİTOZ-ÖĞR..ppt
6 Antijenler, yapısal özellikleri Antijen ve Ag işlenmesi 5.4.2019.ppt
7 Sitokinler, hücreler arası sinyal iletimi SunuBCR-TCR.ppt
sitokinler.pdf
8 MHC molekülleri ve immu yanıttaki önemi
9 Antijenlerin işlenmesi ve sunulması İmmün-Sistemin-Tanıtımı.pdf
10 Arasınav İmmunglobulinler, yapısı, fonksiyonları Antikor üretimi.ppt
11 Bakteriyel çeşitli antijenlerin hazırlanması
12 Humoral immün yanıt ve izlenmesi Antijen konsantrasyonunun belirlenmesi.ppt
AntijenAntikor Reaksiyolari.ppt
humoral immünite.ppt
13 Hücresel immün yanıt ve izlenmesi HÜCRESEL İMMÜNİTE8. ders.ppt
14 Genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 16 2 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1480425 İmmünoloji hakkında teorik bilgiler edinir
2 1480426 Non spesifik bağışıklık elemanlarını tanıyabilme, nonspesifik bağışıklık reaksiyonlarını kavrayabilme ve yorumlayabilme
3 1480427 Humoral bağışıklığın temel fonksiyonlarını ve vücut savunmasındaki rolünü kavrayabilme
4 1480428 Hücresel bağışıklığın temel fonksiyonlarını ve vücut savunmasındaki rolünü kavrayabilme
5 1480429 Evcil hayvanlarda karşılaşılan çeşitli enfeksiyon durumlarında gelişen immunolojik reaksiyonları tanımlayabilme ve bu reaksiyonların sonuçlarını yorumlayabilme
6 1480438 Antijen-antikor reaksiyonlarının temel mekanizmasını değerlendirebilme, bu temele dayalı serolojik testleri uygulayabilme,
7 1480439 Serolojik testlerin sonuçlarını değerlendirebilme ve yorumlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76685 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 76686 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 76692 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
4 76687 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
5 76694 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 76688 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 76690 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 76693 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 76695 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 76689 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 76691 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 76696 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 3
2 3 2 1 2 1 2 3 4 4 2 2 2
3 3 2 1 1 1 3 3 3 4 2 2 1
4 3 2 1 2 2 4 2 2 3 2 1 1
5 5 3 2 3 2 3 2 2 5 2 3 4
6 5 2 2 2 1 2 3 2 4 2 2 3
7 5 3 1 3 2 2 3 2 5 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr