Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Oktay GENÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Playfair JHL, Chain BM: Immunology at a glance, 7 th ed, 2001, Blackwell Science-United Kingdom 2- Tizard IR: Veterinary Immunoolgy An Introduction, Sixth Edition, W.B. Saunders Elsevier, 2009 3- Schultz RD: Veterinary vaccines and diagnostics 4- Wood P: Understanding Immunology. 2 nd ed, 2006, England 5- Day MJ: Clinical Immunology of the dog and cat. Manson Publishing/The Veterinary Pres, 2008. 6- Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals Vol 1, 6th ed 2008.

Dersin İçeriği

- Mukozal savunma sistemleri ve effektör moleküller - Neonatal bağışıklık - Postnatal dönemde bağışıklık - Hayvanlarda kan grubu antijenleri ve transplantasyon reaksiyonları - Aşırıduyarlılık reaksiyonları - Otoimmünite, otoimmün hastalıklar ve immünolojik tolerans

Dersin Amacı

Bireyin, evcil hayvanların mukozal savunma sistemleri, neonatal ve postnatal dönemde bağışıklık elemanları ve rolleri, hayvanlarda kan grupları, aşırı duyarlılık reaksiyonları, immünolojik tolerans ve otoimmün hastalıklar konularında temel bilgi ve nosyona sahip olunmasını sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mukozal savunma sistemlerinde (deri, ürogenital sistem, meme ve göz konjunktivası) immünite Hücresel immünite tespiti HÜCRESEL İMMÜNİTE (1).ppt
cell-cell interactions.pdf
2 Mukozal savunma sistemlerinde (Sindirim ve solunum) immünite Immunoloji_Seroloji-10.Hafta.ppt
3 Mukozal sistemlerde hücresel immünite Hücresel immünite tespiti cell-cell interactions.pdf
4 Mukozal sistemlerde humoral immünite Humoral immünite tespiti Immunglobulinler, 05.4.2019.ppt
Immunoloji_Seroloji-10.Hafta.ppt
5 Fetusta immun sistem ve gelişimi Humoral immünite tespiti Seroloji (1).ppt
6 Yenidoğanlarda immun sistem ve gelişimi, pasif transfer eksikliği Immunoloji_Seroloji-11.Hafta.ppt
7 İmmün yetmezlikler ve hastalıkları
8 Mukozal aşılama
9 Aşılar ve hazırlanma yöntemleri AŞILAR.doc
aşılar.ppt
10 Arasınav
11 Aşırı duyarlılık reaksiyonları (tip-1, tip-2) Aşırıduyarlılık tespiti-1 aşırı-duyarlılık lisans ders, 10.5.2019 (1).ppt
12 Aşırı duyarlılık reaksiyonları (tip-3, tip-4) Aşırıduyarlılık tespiti-2 tip2,3,4 adr.pdf
13 Otoimmünite ve otoimmün hastalıklar Otoimmün hastalıkların tespiti
14 Graft reaksiyonları ve MHC

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 60 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 7 2 14
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39
54 Ev Ödevi 2 3 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1474058 Mukozal savunma sistemleri ve effektör moleküllerin rollerinin anlaşılması
2 1474059 İmmün dışlama ve immün eliminasyon mekanizmalarını yorumlayabilme
3 1474060 Evcil hayvanlarda fetal dönemde immün sistemin yapısını değerlendirebilme
4 1474061 Yenidoğanlarda immün yanıtı kavrayabilme
5 1474062 Kolostrum aracılığı ile kazanılan pasif bağışıklığı ve önemini değerlendirebilme
6 1480305 Pasif transfer eksikliğinin risklerini kavrayabilme ve ortaya çıkabilecek sonuçları değerlendirebilme
7 1480306 Aşırı duyarlılık reaksiyonlarının mekanizmalarını kavrayabilme
8 1480307 Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların nedenlerini kavrayabilme
9 1480308 Hayvanlarda transplantasyon ve doku reddinin immünolojik mekanizmalarının anlaşılması
10 1480309 Aşılar ve hazırlanma yöntemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76685 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 76686 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 76692 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
4 76687 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
5 76694 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 76688 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 76690 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 76693 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 76695 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 76689 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 76691 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 76696 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 2 1 1 3 3 3 2 3 3
2 2 1 1 2 1 1 2 3 3 2 3 2
3 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2
4 1 2 1 2 1 2 1 4 2 3 2 3
5 2 2 1 2 1 2 2 2 5 2 1 2
6 4 2 1 1 2 2 1 3 4 2 1 2
7 2 1 1 2 1 2 2 3 3 1 2 1
8 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2
9 3 2 2 2 4 2 2 3 1 3 2 2
10 1 2 3 2 2 4 3 3 5 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr