Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Alper ÇİFTCİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İzgür, M, Akan, M. (2002). Kanatlı Hayvan Hastalıkları. Medisan Yayınları, Ankara 2. Poultry Diseases (2008), Sixth Edition, Edited by:Mark Pattison, Paul F. McMullin, Janet M. Bradbury and Dennis J. Alexander. ISBN: 978-0-7020-2862-5. http://www.sciencedirect.com/science/book/9780702028625 3. Diseases of Poultry, 13th Edition. David E. Swayne (Editor-in-Chief), John R. Glisson (Associate Editor), Larry R. McDougald (Associate Editor), Lisa K. Nolan (Associate Editor), David L. Suarez (Associate Editor), Venugopal L. Nair (Associate Editor). October 2013, Wiley-Blackwell. ISBN: 978-0-470-95899-5. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470958995.html

Dersin İçeriği

Ders içeriğini salmonellozis, kolibasillozis, tavuk kolerası, kanatlı tüberkülozisi ve mikoplazmozis gibi bakteriyel hastalıkların etiyolojisi, epidemiyolojisi, klinik belirtileri, nekropsi bulguları, laboratuar tanısı, sağaltımı ve korunma ve kontrolü konuları oluşturmaktadır.

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci; -Başlıca bakteriyel kanatlı hayvan hastalıkları hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ülkemizdeki kanatlı hayvan sektörü hakkında güncel bilgiler +1.ppt
2 Salmonellozis Kanatlı hayvan canlı muayene +2.ppt
3 E. coli enfeksiyonları +3.ppt
4 Kampilobakter enfeksiyonları Nekropsi +4.ppt
5 Klostridiyal enfeksiyonlar 5.ppt
6 Kanatlı kolerası Kanatlı hayvanlardan kan alma teknikleri 6.ppt
7 Tüberküloz 7.ppt
8 Arasınav
9 Infeksiyöz koriza Şüpheli materyalden bakteriyolojik teşhis-1 8.ppt
10 Mikoplazmozis 9.ppt
11 Streptokok ve stafilokok enfeksiyonları 10.ppt
12 Kanatlı hayvan canlı ve postmortem muayenesi +23.ppt
13 Biyogüvenlik yöntemleri Nekropsi -26.ppt
14 Teşhis amacıyla materyal alma ve laboratuara gönderme Şüpheli materyalden bakteriyolojik teşhis-2 +24.ppt
15 Kanatlı hayvanlarda kullanılan güncel aşılar ve aşılama yöntemleri Aşı uygulamaları -25.ppt

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
7 Laboratuvar 14 5 70
34 Okuma 8 1 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1449588 Aşılama öncesi-sonrası bağışıklık durumunun tespiti, bakteriyel kanatlı hayvan hastalıklarının teşhisinde kullanılan serolojik yöntemlerin öğretilmesi ve uygulamalarının yaptırılması
2 1449596 Kanatlı hayvan canlı ve postmortem muayenesinin yapılması ve sonuçların yorumlanması
3 1449606 Ülkemizdeki kanatlı hayvan sektörü hakkında güncel bilgilerin kazandırılması
4 1449623 Kanatlı hayvan işletmelerinde uygulanan biyogüvenlik yöntemlerinin öğretilmesi
5 1449628 Kanatlı zoonozları hakkında pratik ve güncel bilgi birikiminin sağlanması
6 1449649 Kanatlı hayvanlarda kullanılan aşılar ve yöntemleri hakkında güncel bilgilerin öğretilmesi ve uygulamaların yaptırılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76685 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 76686 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 76692 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
4 76687 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
5 76694 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 76688 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 76690 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 76693 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 76695 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 76689 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 76691 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 76696 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2
3 4 5
4 4 5
5 4
6 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr