Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Oktay GENÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Tizard IR: Veterinary Immunoolgy An Introduction, Sixth Edition, W.B. Saunders Elsevier, 2009 2- Schultz RD: Veterinary vaccines and diagnostics 3- Wood P: Understanding Immunology. 2 nd ed, 2006, England 4- Day MJ: Clinical Immunology of the dog and cat. Manson Publishing/The Veterinary Pres, 2008. 5- Crowther JR: Methods in Molecular Biology, ELISA theory and practice, Vol. 42, Humana Pres, 1995. 6- Nielsen K, Gall D, Kelly W, Henning D, Garcia M: Enzyme Immunoassay. Application to diagnosis of bovine brucellosis. Animal Disease Research Institute, Canada, 1992.

Dersin İçeriği

- Kandan plazma ve serum eldesi - Kan hücrelerinin ayırımı ve hücre sayım yöntemleri - İn vitro primer ve sekonder testler ve uygulamaları - Bakteriyel antijen hazırlanması - İmmün serum eldesi - İn vivo nötralizasyon test ve uygulamaları

Dersin Amacı

İmmün sistem reaksiyonlarının kavranması amacıyla in vivo ve in vitro immünolojik reaksiyonların öneminin kavranmasını sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Serolojik testler, aşılı veya enfekte hayvanlardan serum ve plazma elde edilmesi
2 Antijen ve antijenik moleküller ( LPS ve protein antijen karşılaştırmaları) Antijen hazırlanması-1
3 Protein ve LPS antijen konsantrasyon tespit yöntemleri Antijen hazırlanması-2
4 SDS-PAGE uygulamaları, SDS-PAGE sonrası Western blotting ile immünojenik peptidlerin belirlenmesi Antijen hazırlanması-3
5 Poliklonal ve monoklonal antikor teknolojileri Antijen immünizasyonu-1
6 Tavşanlarda immün serum eldesi ve Ig izotip tayini Antijen immünizasyonu-2
7 Mikroaglütinasyon, presipitasyon, hemaglütinasyon uygulamaları İmmünserum üretimi-1
8 CFT ve uygulamaları İmmünserum üretimi-2
9 ELISA ve test validasyonları İmmünserum üretimi-3
10 Arasınav İmmünserum üretimi-4
11 Tavşanlarda inaktif bakteriyel aşı veya antijen uygulamaları sonucu elde edilecek kan serumunda antikor titre tespiti -1 Bağışık serumun antikor tip ve konsantrasyonunun tespiti-1
12 Tavşanlarda inaktif bakteriyel aşı veya antijen uygulamaları sonucu elde edilecek kan serumunda antikor titre tespiti -2 Bağışık serumun antikor tip ve konsantrasyonunun tespiti-2
13 In vivo adezyon test uygulamaları-1 Bağışık serumun antikor tip ve konsantrasyonunun tespiti-3
14 In vivo adezyon test uygulamaları-2
15 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 60 1
7 Laboratuvar 2 20 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 12 2 24
10 Tartışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1483208 Serolojik testler için serum elde edilmesi
2 1483209 Hücresel immün yanıt testleri için gerekli lenfosit ve buffy coat ayırımını yapabilme
3 1483210 Bakterilerden hazırladığı antijenler ile immünolojik testleri gerçekleştirebilme
4 1483211 İmmünolojik testler ve hayvanların korunması amacıyla spesifik immün serum hazırlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76685 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 76686 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 76692 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
4 76687 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
5 76694 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 76688 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 76690 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 76693 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 76695 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 76689 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 76691 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 76696 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1 2
2 1 2
3 1 3
4 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr